Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Functieprofielen - Het gebruik van functieprofi...

Functieprofielen - Het gebruik van functieprofielen bij de ontwikkeling van een organisatiegericht huisvestingsconcept

April 2008 | Anca Gosselink, Wim Pullen, Theo van der Voordt, Nora van Klingeren, Evi De Bruyne

Achtergrond

Sinds 2003 heeft de Belastingdienst /Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) een partnerschap met Center for People and Buildings (CfPB). B/CFD ondersteunt de doelstellingen van CfPB en zodoende kan er meer kennis over huisvesting worden ontwikkeld. Het partnership biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om haar ambities over Organisatiegericht Huisvesten (OGH) verder te professionaliseren door haar werkwijze en interne adviestraject met objectieve gegevens te onderbouwen en te verbeteren.

In deze rapportage wordt ingegaan op de zoektocht naar landelijke functieprofielen voor de Belastingdienst.  Daarbij is gekeken naar de vragen:

  • Hoe wordt een functieprofiel opgebouwd?
  • Welke functies kunnen binnen de Belastingdienst worden onderscheiden en hoe zien de activiteitenpatronen bij verschillende functies er uit?
  • Hoe zijn functieprofielen in te zetten in het Organisatiegericht Huisvesten (OGH)-proces?

Voortschrijdend inzicht

Op basis van het onderzoek gaat B/CFD de voorgestelde activiteitenindeling als een standaard gebruiken in het OGH adviestraject. Daarmee kan – ook op basis van evaluaties van gerealiseerde OGH projecten- een representatieve database opgebouwd worden voor de verbetering i.c. verdere onderbouwing en betrouwbaarheid van de functieprofielen.

THEMA'S

Uitwerking

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management