Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Strategisch sturen op een kostenefficiënt Progr...

Strategisch sturen op een kostenefficiënt Programma van Eisen

April 2007 | Theo van der Voordt

Door de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorginstellingen meer vrijheid in bouwen, beheren en financieren van zorgvastgoed. Onder het regiem van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) vond voor de bekostiging van gebouwen en terreinen na afgifte van de vergunning automatisch een nacalculatie plaats. Met de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vindt een omslag plaats van budgetfinanciering naar productfinanciering. Zorginstellingen zullen moeten nadenken over wat dit betekent voor de eisen en wensen ten aanzien van de locatie, het gebouw, de afzonderlijke ruimten, het benodigde budget en de wijze van financiering.

Het artikel, dat verscheen in Exploitatiegericht bouwen in de zorgsector, biedt zorginstellingen een leidraad om te komen tot een kostenefficiënt Programma van Eisen.

THEMA'S

Proces | Kosten en baten