Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het PARAP levensduurkostenmodel - een hulpmidde...

Het PARAP levensduurkostenmodel - een hulpmiddel bij het beslissen over huisvestingsvraagstukken

Juni 2008 | Kees Gerritse, Pieter le Roux, Wim Pullen

In dit artikel dat verscheen in Real Estate Magazine wordt het PARAP levensduurkostenmodel gepresenteerd en uitgelegd.

THEMA'S

Kosten en baten