Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Gebruikers over hun kantoorhuisvesting - Cross...

Gebruikers over hun kantoorhuisvesting - Crosscase analyse van acht projecten

Januari 2006 | Theo van der Voordt, Maartje Maarleveld, Jelle Attema

Het rapport brengt verslag uit van een crosscase analyse van acht door het Center for People and Buildings geëvalueerde projecten, deels innovatief, deels traditioneel. Gezocht is naar bandbreedtes in tevredenheid en ontevredenheid over een groot aantal items met betrekking tot de huisvesting en andere faciliteiten. Op basis van de spreiding in percentages tevreden en ontevreden medewerkers zijn voorstellen geformuleerd voor een (on)tevredenheidsnorm per item. Vooralsnog is gekozen voor een sterk gedifferentieerde norm, afgestemd op de differentiatie in (on)tevredenheid per thema en per item. De voorstellen dienen als input voor een tevredenheidsnorm voor LNV.

THEMA'S

Evaluatie