Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Op naar een tevredenheidsindex voor kantoorhuis...

Op naar een tevredenheidsindex voor kantoorhuisvesting

Oktober 2006 | Maartje Maarleveld, Theo van der Voordt

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan een optimaal gebruik van de werkomgeving. Optimaal staat zowel voor kostenefficiënt als voor het effectief ondersteunen van organisatiedoelen en werkprocessen. Maar hoe zit het eigenlijk met de medewerkerstevredenheid over de fysieke werkomgeving? Over deze vraag gaat dit artikel dat werd gepubliceerd in Facility Management Informatie.

THEMA'S

Kosten en baten