Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling...

Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie - Commando Diensten Centrum

Januari 2012 | Iris de Been, Marion Beijer, Wim Pullen

Sinds de opkomst van HNW vragen we ons af wat de effecten op de organisatie strategie zijn van verandering in huisvesting en het daarmee omgaan. Veranderen mensen, hun vaardigheden en de som van collectieve vaardigheden ten gunsten van de organisatie als HNW als instrument wordt ingezet? Of - iets beperkter geformuleerd, en zonder heet label HNW - “Veranderen mensen, hun vaardigheden en de som van collectieve vaardigheden ten gunste van de organisatie als huisvesting bewuster wordt ingezet?” Vooral case studies zullen hier het broodnodige inzicht in moeten gaan geven (Varcoe, 2001, 2012). Vooruitlopend daarop zijn organisatiemodellen en methoden nodig voor monitoring van prestaties, evenals methoden om uitkomsten van metingen te interpreteren in heet licht van organisatiedoelen en contexten.

Binnen het Ministerie van Defensie ondersteunt het Commando Diensten Centrum (CDC) wereldwijd de krijgsmacht met onder meer huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. CDC wil graag meer inzicht verkrijgen in de prestaties van de huisvesting van het CDC en de mate waarin de CDC-huisvesting ondersteunend is voor de doelen van het CDC. Het doel van het onderzoek was om te komen tot een toolkit van meetinstrumenten waarmee informatie verzameld kan worden die dit inzicht veerschaft. Hiervoor zijn vragenlijsten ontwikkeld. Met de toeppassing daarvan kan CDC een database opbouwen. Doordat de vragen gestandaardiseerd zijn, zal bij ieder project dezelfde set van vragen worden gebruikt. Dit stelt CDC in de gelegenheid om resultaten met elkaar te vergelijken. Zo kan bekeken worden of de beoordelingen verbeteren naarmate de tijd verstrijkt door bijvoorbeeld een nulmeting en meerjarig nametingen uit te voeren. Door scores van verschillend e kantoren, afdelingen of regio’s met elkaar te vergelijken kan nagegaan worden in hoeverre effecten van huisvesting situationeel bepaald zijn, en welke factoren daarbij van invloed zijn.

THEMA'S

Evaluatie