Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Universitair vastgoed als sturingsmiddel in ond...

Universitair vastgoed als sturingsmiddel in onderwijs

Mei 2013 | Iris Bakker, Theo van der Voordt

Sinds 2010 is Karel Luyben rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Deze universiteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en heeft grote ambities voor zowel onderwijs als onderzoek. De Delftse campus biedt ruimte aan zo’n 18.000 studenten en 4.500 medewerkers. Zijn er specifieke kenmerken van een campus aan te wijzen die ervoor zorgen dat studenten en medewerkers er kunnen excelleren? In 2011 publiceerde Alexandra den Heijer haar promotieonderzoek ‘Managing the University Campus’. We vroegen de rector magnificus naar zijn persoonlijke visie op wat een campus tot een goede campus maakt. Naast een enthousiaste manager en wetenschapper blijkt Luyben ook buitengewoon ‘kunst’minnend en mengt hij zich graag binnen alle gelederen en lagen van de TU Delft-gemeenschap. Centraal in zijn visie staat strategisch sturen op verbindingen binnen de campus, met de stad Delft en met andere kenniscentra, nationaal en internationaal.

THEMA'S

Conceptkeuze