Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Blijven flexen in Forum Flex

Blijven flexen in Forum Flex

December 2009

In april 2002 is het Centrum voor de Facilitaire Dienst van de Belastingdienst (B/CFD) verhuisd van Nieuwegein naar de Tiberdreef te Utrecht. Er waren verschillende redenen voor deze verhuizing: hetgebouw in Nieuwegein was te klein geworden, de organisatie vond dat het traditionele cellen- en kamerconcept niet paste bij de nieuwe manier van werken in teams en dat de indeling van het gebouw, met veel gangen en trappen, niet bevorderlijk was voor de interne communicatie en de nieuwe huisvesting diende bij te dragen aan een positiever imago. De nieuwe huisvesting van B/CFD kenmerkt zich door een innovatieve inrichting met gemeenschappelijk gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en veel aandacht voor het interieur. Het gekozen werkplekconcept kreeg de naam Forum Flex.

Lange termijn effect

In 2003 heeft het Center for People and Buildings (CfPB) een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de beleving van de nieuwe huisvesting. Nu, zes jaar later, rijst de vraag wat de lange termijn effecten zijn van het kantoorconcept ‘Forum Flex’. Zijn medewerkers na zes jaar nog steeds zo tevreden als bij de inhuizing? En op welke gebieden zijn er veranderingen opgetreden in de beleving van het concept en zijn deze
verklaarbaar?

De hoofdvraag in het onderzoek luidt:

"Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de belevingen en het gebruik van de werkomgeving Forum Flex in 2003 en die van nu?"

In het onderzoek zijn de volgende meetmethoden gebruikt: documentenanalyse, bezettingsgraadmeting met behulp van de Space Utilization Monitor (SUM), meting van de gebruikersbeleving met het Werkomgevingsdiagnose instrument (WODI), en interviews.

THEMA'S

Evaluatie