Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Mens, werkomgeving, ICT en management

Mens, werkomgeving, ICT en management

Maart 2006 | Jay Achterberg

De onderzoeksvraag voor dit rapport luidde:

"Onderzoek vanuit bedrijfskundig perspectief welke mogelijkheden en beperkingen traceerbaar zijn in de relatie tussen ICT ontwikkelingen en het management, de werknemer en zijn werkomgeving."

De mens, zijn werkomgeving, ICT en management zijn onderling verweven in een netwerk van relaties, restricties en potenties. Inzicht in de onderlinge samenhang is noodzakelijk om binnen het organisatiesysteem strategisch beleid te kunnen ontwikkelen, maar ook om productiemiddelen als huisvesting en ICT hun plek te geven. Uit onderling overleg en afstemming tussen het Sociale subsysteem, het Technische subsysteem, het Ruimtelijk-Fysieke subsysteem en het General Management zullen pasklare vragen, adviezen en oplossingen met inachtneming van de menselijke natuur geformuleerd moeten worden die voldoende potentie en draagvlak zouden bezitten om het organisatiesysteem en haar werknemers aanpassingmogelijkheden te bieden die het voortbestaan binnen een veranderende omgeving mogelijk zullen maken.

Een integrale onderzoeksbenadering biedt meer mogelijkheden dan een optimalisatie per onderdeel binnen een organisatiesysteem. Daarbij is het raadzaam om de reeds binnen het organisatiesysteem aanwezige paradigma’s zichtbaar te maken, te inventariseren en te herijken op basis van de geboden mogelijkheden en de gewenste koers. Een optimale strategie kan pas bepaald worden wanneer het management zowel inzicht heeft in de ontwikkelingen in de contextuele omgeving (de markt) als in de intern aanwezige kennis en innovatiepotentie alsmede inzicht in de vraag hoe het draagvlak voor innovatie en reorganisatie binnen het organisatiesysteem gerealiseerd kan worden. Het onderkennen en faciliteren van de behoefte aan individuele diversiteit en autonomie op werknemersniveau komt daarbij niet alleen de werknemertevredenheid en arbeidskwaliteit maar ook de flexibiliteit binnen het
organisatiesysteem ten goede.

THEMA'S

Kosten en baten

Contactpersoon

Wim Pullen

Wim Pullen

CEO (retired Oct 1 2021│Msc, Geodesy