Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Willenschap

Willenschap

December 2010 | Theo van der Voordt

Het valt Theo van der Voordt op dat veel organisaties min of meer 'op hoop van zegen' de overstap op Het Nieuwe Werken wagen. Je hebt de categorie 'Eerste geloven, dan zien' die er intrinsiek van overtuigd zijn dat HNW bijdraagt aan duurzame organisatieontwikkeling en de categorie 'Eerst zien, dan geloven' die HNW rationeel benaderen en instrumenteel inzetten om de bedrijfsprestaties te verbeteren, vooral op korte termijn. Ook bij deze laatste categorie laat de bewijslast te wensen over, of focust men teveel op de paar zaken die wel meetbaar zijn (zoals de kosten voor facilities). Theo pleit voor meer en beter onderzoek, liefst een combinatie van feiten én verhalen om daarmee de harde en zachte kanten van HNW in kaart te brengen.

THEMA'S

Kosten en baten | Ontwikkelingen