Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Aandacht en ruimte voor sociale interactie bij...

Aandacht en ruimte voor sociale interactie bij klinische patiënten in een patiëntgerichte ziekenhuisomgeving; theorie én praktijk

September 2003 | Leentje Volker, Ronald Hamel, I. van Liempd

Beknopt verslag van het afstudeerproject van Leentje Volker. Het onderzoek naar sociale interactie in de ziekenhuisomgeving bestaat uit drie delen. Allereerst is door middel van interviews onderzocht aan welke sociale activiteiten en ruimten klinische patiënten behoefte hebben. Daarna werd op drie verschillende locaties door observaties gekeken hoe de patiënten gebruik maken van de huidige ziekenhuisomgeving. Tenslotte zijn de behoeften vergeleken met het huidige gebruik waardoor een conclusie kon worden geformuleerd. Deze resultaten hebben geleid tot het opstellen van ontwerprichtlijnen voor de nieuwbouw van het Mesos Medisch Centrum.

THEMA'S

Uitwerking