Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvesting in dienst van de medewerker

Huisvesting in dienst van de medewerker

Februari 2003 | Hermen Jan van Ree, Anca Gosselink

De economische conjunctuur leidt ertoe dat veel dienstverlenende ondernemingen gedwongen worden alle manieren om het bedrijfsresultaat te verbeteren, opnieuw onder de loep te nemen. Dat geldt zeker ook voor hun tweede kosten post: de huisvesting. De laatste jaren is er dan ook toenemende aandacht voor de manier waarop huisvesting kan bijdragen aan de winstgevendheid van een onderneming. De inzet van de huisvesting is hierbij vanuit twee invalshoeken te benaderen. Enerzijds door de jaarlijkse huisvestingslasten te reduceren, anderzijds door het primaire arbeidsproces optimaal te ondersteunen en door in te spelen op de productiviteit van de medewerkers. Beide benaderingen komen de efficiëntie, en dus het prestatievermogen van de onderneming ten goede. Indien reductie van de huisvestingslasten samengaat met een positieve beïnvloeding van de productiviteit van de medewerkers, wordt optimaal bijgedragen aan de winstgevendheid van een onderneming. De eerste benadering kan echter een negatieve impact hebben op de tweede en viceversa.

Het artikel verscheen in BOSS Magazine.

THEMA'S

Kosten en baten

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management