Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Normen moeten mee met ontwikkelingen in facilit...

Normen moeten mee met ontwikkelingen in facilitair management

Maart 2009 | Wim Pullen

Wim Pullen geeft in jaarverslag van de NEN zijn visie op het belang van normalisatie binnen de facilitaire sector. Hij pleit ervoor om gebruikers en organisaties een centralere plaats te geven in de beleidsgremia van de normontwikkeling.

THEMA'S

Uitwerking