Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het PARAP-levensduurkostenmodel - onderbouwing...

Het PARAP-levensduurkostenmodel - onderbouwing van besluitvorming in een businesscase

September 2008 | Pieter le Roux, Wim Pullen, Kees Gerritse

Een eerder artikel over het PARAP-levensduurkostenmodel door Gerritse et al. (2008) heeft zich hoofdzakelijk geconcentreerd op de uitleg van het model naar zijn aard en samenstelling. Dit tweede artikel gaat in op de toepassing van het PARAP-levensduurkostenmodel in een aantal casestudies. PARAP operationaliseert kosten- en kwaliteitskennis voor onderbouwing van redeneren en strategische besluitvorming in de vroege fase van huisvestingsprocessen. Daartoe genereert het instrument referentiegebouwen die zo goed mogelijk aansluiten op de gebouw-, organisatie-, en locatie-eisen of kenmerken die de gebruiker invoert. Om het gebruik van PARAP te illustreren is gekozen voor een businesscasebenadering waarbij het model wordt toegepast in de evaluatie van een aantal huisvestingsopties van een bestaande organisatie in Amsterdam.

THEMA'S

Kosten en baten