Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Naar een generiek huisvestingskeuzemodel - Casu...

Naar een generiek huisvestingskeuzemodel - Casus werkplekconcept eerste fase renovatie LNV Hoofdgebouw

Oktober 2009 | Yolanda Ikiz-Koppejan

In 2005 is een samenwerking gestart tussen het Center for People and Buildings (CfPB) en Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door het CfPB zijn in nauwe samenwerking met LNV diverse onderzoeken uitgevoerd naar de huisvesting van LNV en de voorbereiding en implementatie van wijzigingen in de bestaande huisvesting. De aanleiding hiervoor was de behoefte van LNV aan onderbouwing van het huisvestingsbeleid.

Renovatie LNV hoofdgebouw

Een belangrijk LNV project is de renovatie van het hoofdgebouw in Den Haag. In april 2008 is de eerste fase van
de renovatie opgeleverd. Het CfPB is deels bij dit project betrokken geweest. Op basis van het CfPB onderzoeksprogramma van april 2005 zijn onder meer tevredenheidmetingen en procesanalyses uitgevoerd. Voorts is een tevredenheidsnorm ontwikkeld, is er gewerkt aan een onderzoeksrapport over implementatieprocessen en zijn instrumenten ingezet ter ondersteuning van het implementatieproces, waaronder menukaarten en een keuzematrix waarin organisatiedoelstellingen worden gerelateerd aan huisvestingskeuzes.

Huisvestingskeuzemodel mooi sluitstuk van een vruchtbare samenwerking

Deze rapportage vormt een tastbare afronding van het meerjarige samenwerkingsprogramma van LNV en het CfPB. In deze rapportage wordt het nieuw ontwikkelde huisvestingskeuzemodel (Koppejan, Van der Voordt en Hart
jes, 2009) geïntroduceerd inclusief de verbeteringen die door toepassing bij LNV daarin zijn aangebracht. Dit nieuw ontwikkelde “huisvestingskeuzemodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten” – kortweg HK-model – brengt op een samenhangende wijze in kaart welke activiteiten en documenten van belang zijn om “van
organisatie naar huisvesting” te komen).

THEMA'S

Conceptkeuze