Center for People and Buildings

U bent hier: >>Cursus 'Beleving van de werkomgeving'

Cursus 'Beleving van de werkomgeving'

11 april 2016, Bouwcampus, Delft

Cursus 'Beleving van de werkomgeving'

Steeds meer organisaties voeren een nieuw werkplekconcept in. Hoe waarderen medewerkers deze omgevingen en kunnen zij productief werken? Tijdens de cursus ‘Beleving van de werkomgeving gaan de docenten in op de rol van beleving in de huisvesting. Deelnemers leren welke aspecten medewerkers belangrijk vinden, welke aspecten bijdragen aan productiviteit en welke rol die aspecten (kunnen) spelen bij het wel of niet prettig kunnen werken. De opgedane kennis kan direct op de eigen situatie toegepast worden.

Inhoud

Tijdens de cursus bespreken de docenten de invloed van ‘minder harde’ en ‘harde’ aspecten op de beleving van een (kantoor)omgeving door medewerkers. Welke invloed hebben de verschillende  factoren op de productiviteit? Hoe belangrijk zijn geluid, klimaat en de sfeer en uitstraling voor medewerkers? Wanneer bevordert de werkomgeving uitwisseling van kennis en productiviteit? De dag gaat in op de samenhang tussen beleving en productiviteit, herkennen van problemen in de huidige werkomgeving en aanbod van mogelijke oplossingen. Omdat uit onderzoek blijkt dat de implementatie van een nieuw concept een grote rol speelt in de beleving en de productiviteit van medewerkers, wordt hier ook aandacht aan besteed.

Werkwijze

Tijdens de cursus komt een grote diversiteit van onderwerpen aan bod die helpen bij de vormgeving van een prettige en productieve werkomgeving. Op interactieve wijze komt een groot aantal voorbeelden en toepassingsresultatenvoorbij, waarbij er ruimte is voor inbreng van eigen praktijkvragen. Dat vooraanstaande organisaties zich bezighouden met prettig en productief werken op kantoren, geeft aan dat dit geen stof is voor ‘zwevers’, maar een cursus waarbij cursisten de 'lessons learned' van anderen direct kunnen toepassen binnen de eigen organisatie.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management