Center for People and Buildings

U bent hier: >>Rondetafelgesprek 'Succesvol Nieuw Werken bij g...

Rondetafelgesprek 'Succesvol Nieuw Werken bij gemeenten'

20 oktober 2016, Bouwcampus, Delft

Rondetafelgesprek 'Succesvol Nieuw Werken bij gemeenten'

In de bijeenkomst willen we samen met gemeenten verkennen wat (nog meer) nodig is om van Nieuw Werken (NW) een succes te maken. Waar moet je aan denken, welke maatregelen moet je nemen, hoe pak je het aan? Is het vooral een kwestie van een checklist afvinken of is er ook een rode draad. En wat is die dan?

We kiezen voor het onderlinge gesprek als methode om maximaal ruimte te creëren voor een open dialoog. Ter ondersteuning van de verkenning en discussie wordt gestart met twee korte pitches waarin actuele kennis over werk(plek)innovatie gedeeld wordt. Aan het slot van de bijeenkomst willen we proberen het gezegde te vangen in een onderzoekagenda: welke vragen rondom verandering in werk bij gemeenten moeten nader uitgezocht worden. Van de bijeenkomst maken wij een kort verslag.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die “anders werken” of “flexwerken” willen gaan invoeren of die daar nog over nadenken, én voor gemeenten die eerder HNW hebben ingevoerd en voor volgende uitdagingen staan. Gemeenten die nog moeten starten kunnen leren van elkaar en van de ervaringen van gemeenten die hen voorgingen. Gemeenten die al zijn overgestapt kunnen onderling ervaringen uitwisselen, elkaar tips geven en samen nadenken over de vraag hoe je “nieuw werken” nog een stap verder kan brengen.

Qua functie-achtergrond denken we aan deelname door directeuren│hoofden bedrijfsvoering-HR-ICT-FM en aan projectleiders NW. Maar ook gemeentesecretarissen en andere bij NW betrokkenen zijn welkom.

We mikken op deelname van circa 20 gemeenten. 

Programma

13.45 - 14.00

Inloop

14.00 - 14.15

Voorstelronde

14.15 - 14.30

Pitch ‘Lessen en inzichten van 15 jaar onderzoek naar werkplekinnovatie’

14.30 - 14.45

Pitch ‘De gedragskant van werkplekinnovatie: hefboom of struikelblok?’

14.45 - 15.45

Groepsgesprek gemeenten die NW (mogelijk) gaan invoeren
Inventarisatie van topics en vragen

14.45 - 15.45

Groepsgesprek gemeenten die HNW al hebben ingevoerd
Uitwisseling van ervaringen - Ambities en behaalde resultaten - Succesfactoren en aandachtspunten - Ideeën om NW een stap verder te brengen

15.45 - 16.00

Pauze

16.00 - 16.45

Terugkoppeling, leren van elkaar en discussie

16.45 - 17.00

(Poging tot) opstellen van een kennisagenda

  Borrel

Praktisch

Locatie Bouwcampus, van der Burghweg 1, Delft
Wanneer donderdag 20 oktober van 14.00 tot 17.30 uur
Kosten geen
Opgave via deze link (of 015-2781271)