Center for People and Buildings

U bent hier: >>Webinar Ruimtelijke Ordening van Nederland

Webinar Ruimtelijke Ordening van Nederland

20 mei 2021, digitaal

Webinar Ruimtelijke Ordening van Nederland

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen de samenleving op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Webinar

Op 20 mei organiseert CREME Nederland van 15.00 tot 17.00 uur een webinar over de ruimtelijke toekomstvisie en inrichting van ons land, waarbij de leden van CREME in de gelegenheid worden gesteld input te geven op de navolgende vraagstukken:

  • hoe lossen we het woningtekort op terwijl huishoudens steeds kleiner worden?
  • hoe pakken we de klimaatopgave aan en hoe voorkomen we daarbij dat ons landschap wordt bezaaid met windmolens en zonneparken?
  • zitten er grenzen aan de groei van de logistieke sector en de daarmee gepaard gaande "verdozing" van het landschap?
  • hoe behouden we gedifferentieerde en levendige binnensteden als de voorspellingen met betrekking tot de retailsector bewaarheid gaan worden?
  • hoe zal meer structureel thuiswerken impact hebben op het kantorenlandschap en de veranderende behoeften van kenniswerkers?
  • hoe vergroten we onze natuur- en biodiversiteit en behouden we tegelijkertijd een positie voor landbouw en recreatie?
  • hoe houden we ons land ook na de COVID-crisis bereikbaar en wat is de invloed van de stikstof-crisis?

Kortom: werken, wonen, winkelen en recreëren, het wordt allemaal anders. De gebouwde omgeving speelt hierin een cruciale rol!

Aan tafel

Vanuit CREME Nderland zal  Herman van den Berg deze ruimtelijke thema's en uitdagingen bespreken in een interactief vraaggesprek met David Hamers (plaatsvervangend sectorhoofd ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit bij het Planbureau voor de leefomgeving) en Wim Pullen (directeur van het Center for People and Buildings).

Aanmelden workshop

Wacht niet langer en meld je aan voor dit webinar. Het staat open voor alle eindgebruiksre van vastgoed/kantotren. Dit kan door een mail te sturen naar martijn@CremeNederland.nl.