Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werkconferentie Empatisch Gebouw

Werkconferentie Empatisch Gebouw

11 november 2016, Bouwcampus (van der Burghweg 1, Delft)

'Het gebouw moet voelen wanneer een bewoner iets nodig heeft en tegemoet komen aan die behoeften’

Een Empathisch Gebouw en een empathische leefomgeving, hoe ziet dat eruit? Waar moeten we dan aan denken en welke rol spelen de partijen uit de bouwsector hierin? In samenwerking met stichting KIEN, partner van De Bouwcampus, en het Center for People and Buildings (CfPB), kennisinstelling op De Bouwcampus, organiseert De Bouwcampus op 11 november een korte werkconferentie rondom dit onderwerp.

Je wordt op inspirerende wijze door het programma geleid door Masi Mohammadi en Wim Pullen. Masi is lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN. Ze verricht onderzoek, samen met docent-onderzoekers, naar (slimme) architectonische en technologische middelen en methoden die het (langer) zelfstandig en gezond wonen mogelijk maken. Wim is directeur van het CfPB en houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar gebruik en beleving van kantoren, laboratoriumgebouwen en instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. In het onderzoek staat de eindgebruiker centraal.

De terminologie in dit veld heeft ons termen gebracht als Sick en Healthy Buildings, Green Buildings. Smart Buildings. De term Empathisch voor een gebouw is nieuw. Kan een gebouw dat zijn, of geldt dat alleen voor mensen? What’s in a name?

De ontwikkeling van het Empathisch Gebouw is er enerzijds op gericht om bedrijven en organisaties verrassende groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden en anderzijds onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op dit gebied te stimuleren. Vanwege het co-creatieve uitgangspunt wil De Bouwcampus partijen uit de gehele keten bij elkaar brengen en gaan we met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe wij op de ontwikkelingen en trends binnen dit domein kunnen anticiperen en zo innovatie versnellen. We nodigen je dan ook van harte uit voor de werkconferentie.

Praktische informatie
We gaan het gesprek aan met elkaar op vrijdag 11 november op De Bouwcampus (Van der Burghweg 1 in Delft). Inloop vanaf 15.30 uur, programma start om 16.00 uur tot ca. 18.30 uur. Daarna is er gelegenheid voor een hapje, een drankje en een goed netwerkgesprek.

We hopen van harte dat jij erbij aanwezig bent en ontvangen je aanmelding graag via info@debouwcampus.nl.