Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werkconferentie Fysieke Werkomgeving Rijk - the...

Werkconferentie Fysieke Werkomgeving Rijk - thema Kwaliteit en Kosten

27 mei 2014, Zeestraat 86-90, Den Haag

Werkconferentie Fysieke Werkomgeving Rijk - thema Kwaliteit en Kosten

Het programma Fysieke Werkomgeving Rijk heeft in 2010 en 2011 geleid tot het vaststellen van ruimtenormen voor Rijkskantoren. Deze normen spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de Masterplannen. 

Inmiddels zijn ook de bijbehorende kwaliteitsnormen en een kosteninstrument in een ver gevorderde fase. Dit vormt samen met de ruimtenormen de kaderstelling en draagt bij aan efficiënte en aantrekkelijke rijkshuisvesting. Hiermee kan meer uniformiteit in huisvestingskwaliteit bij rijkskantoren en een beter en vroegtijdig inzicht in de huisvestingskosten die huisvestingsprojecten met zich meebrengen, worden verkregen. Dit laatste om beter gefundeerd afwegingen ten aanzien van investeringsbeslissingen te kunnen maken in vooral de specificatie casu quo de opdrachtgevende fase. De kwaliteitsnormen en het kosteninstrument stellen het (gedelegeerd) opdrachtgeverschap in staat om transparante afwegingen te maken tussen kwaliteit en kosten. Ook kunnen hiermee op beleidsniveau dergelijke afwegingen worden gemaakt.

Aanmelden

Deelname is voorbehouden aan medewerkers van de rijksoverheid