Center for People and Buildings

U bent hier: >>Workshop 'Investeren in de werkomgeving, wat le...

Workshop 'Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op?' op congres OHNW 2016

8 december 2016, Veenendaal

Inhoud van het werk, sociale cohesie, ondersteuning door het management. Het zijn enkele factoren die de productiviteit van de kenniswerker kunnen beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe zit het met de huisvesting en de werkomgeving, doen die eigenlijk wel ter zake? Is er een harde relatie te leggen tussen investeringen in bijvoorbeeld het kantoorinterieur, verbouwingen, gevelaanpassingen, losse inrichtingselementen en ICT-middelen en het effect daarvan op zaken als medewerkersbetrokkenheid, productiviteit, organisatie-imago en creativiteit van medewerkers?

Het Center for People and Buildings doet in het programma ‘Smart Business Cases’ onderzoek naar die belangrijke vraag. Als het gaat om twee actuele doelstellingen van werkgevers, te weten ‘Efficiënt werken’ en ‘Aantrekkelijk werkgeverschap’ zijn de onderzoekers steeds beter in staat om de kosten en baten te bepalen. Dat is in de praktijk niet altijd een even eenduidige relatie, immers er zijn in dit model veel knoppen waaraan gedraaid kan worden.

In deze workshop op het congres 'Over Het Nieuwe Werken 2016' staan de uitkomsten van diverse casestudies (onder meer bij overheidskantoren) centraal. De workshop biedt inzicht in de huidige stand van zaken op onderzoeksgebied met al centrale vraag: wat is op dit moment wel en (nog) niet bekend over de relatie tussen investeringen in de kantoor- en werkomgeving en de opbrengsten daarvan?