Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Diner pensant

Diner pensant

Jaarlijks organiseren we in het kader van Werk in Transitie een Diner-pensant. In een informele setting wisselen we tijdens deze bijeenkomst met de deelnemers van gedachten over de context van hybride werken en de lange termijnvraagstukken die gerelateerd zijn aan de implementatie van deze nieuwe vorm van werken en organiseren.  Tijdens de Diners pensant willen we gezamenlijk verkennen welke invloed de bredere maatschappelijke context heeft op de strategische keuzes van de organisatie in het kader van hybride werken. Doel van de diner pensants is het verbinden van de strategische top en het tactische niveau van de organisatie. Tijdens de diner pensants komen meerdere vraagstukken aan bod. Hierbij valt te denken aan Arbeidsmarkt, Integraal Beleid, Duurzaamheid en Diversiteit & Inclusiviteit.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law