Center for People and Buildings

U bent hier: >>Gebouwinventarisatie

Gebouwinventarisatie

Wat zijn de fysieke kenmerken van uw werkomgeving?

 

De fysieke werkomgeving biedt vaak concrete handvaten om de tevredenheid over werkomgevingaspecten te verbeteren. Om een uitgebreide database op te bouwen met generieke informatie over fysieke kenmerken van een werkomgeving wordt bij ieder WODI-onderzoek een gebouwinventarisatie uitgevoerd.

Gebouwinventarisatie

Door middel van een gebouwinventarisatie wordt, op de locaties waar een onderzoek met WODI plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, de fysieke werkomgeving in kaart gebracht. Hierbij gaat het om factoren die een relatie (kunnen) hebben met de tevredenheid van de medewerkers over de werkomgeving. Is het bijvoorbeeld zo dat een gebouw met een bepaald aantal gesloten ruimten ten opzichte van het aantal medewerkers altijd zorgt voor meer tevredenheid op het aspect ‘concentratiemogelijkheden’? Of zorgt een bepaalde wijze van klimaatbeheersing altijd voor een hogere tevredenheid over dit aspect?

Wat vraagt de gebouwinventarisatie van u?

De gebouwinventarisatie wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal vragenlijsten, die door een aantal personen uit de organisatie moeten worden ingevuld. Hierbij gaat het om een medewerker van: gebouwbeheer, de facilitaire dienst, de afdeling ICT en de afdeling P&O. Daarnaast zal een onderzoeker van het CfPB bij de organisatie langskomen om een aantal observaties te doen.

Met behulp van de gebouwinventarisatie wil het CfPB op zoek naar mogelijke verbanden tussen de tevredenheid over de werkomgeving en de objectieve, fysieke kenmerken van de werkomgeving. Daarmee willen we twee doelgroepen van dienst zijn: organisaties die aan de vooravond staan van een renovatie of nieuwbouwtraject en organisaties die in een WODI-onderzoek naar de tevredenheid op bepaalde aspecten een relatief hoge ontevredenheidsscore hebben.