Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werkplekwijzer

Werkplekwijzer

Werkplekwijzer

Ingrediënten voor een effectieve werkomgeving

Wat is er nodig om een werkomgeving te realiseren die mens en organisatie in staat stelt om prettig, effectief en efficiënt te werken? Deze vraag vormde in 2006 het startpunt voor een gezamenlijk initiatief van het Center for People and Buildings en de Rijksgebouwendienst om een eerste werkplekwijzer te publiceren. De publicatie diende als praktische gids en inspiratiebron voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het denken over en ontwikkelen van nieuwe werkomgevingen. Het boek bleek een schot in de roos. De wijzer is inmiddels vertaald in meerdere talen (o.a. Engels, Frans, Spaans, Chinees). In 2013 is het boek geactualiseerd.

De kern van het boek bestaat uit ‘hardware’; een ingrediëntenoverzicht (staalkaart) van hedendaagse werkplekken, overlegplekken en faciliteiten. In totaal 30 plekken worden beschreven en elke plek wordt met drie foto’s geïllustreerd. Tevens zijn 12 voorbeeldcases opgenomen die de lezer zicht geven op de diverse oplossingen die men in de praktijk zoal tegenkomt. Daarnaast is er beknopt aandacht voor de ‘software’ die komt kijken bij het ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe werkomgeving: de processtappen, de cruciale keuzes, het plaatsen van plekken t.o.v. elkaar, veelvoorkomende klachten in meer open werkomgevingen en tips om deze te vermijden. De opzet van het boek is laagdrempelig. Technische specificaties e.d. zijn slechts beperkt opgenomen.

De WerkplekWijzer maakt managers en eindgebruikers snel wegwijs in de wereld van de fysieke werkomgeving. Het boek draagt daarmee bij aan betere besluitvorming, aan een goede dialoog tussen gebruiker en consultant/ontwerper en aan groter draagvlak voor nieuwe huisvesting. Daarnaast beoogt het boek om de aandacht van architecten, facility managers, vastgoedspecialisten en andere huisvestingsprofessionals voor de ‘menskant’ van huisvesting van organisaties  te vergroten.

Wie en wanneer?

De WerkplekWijzer richt zich op twee groepen lezers. Aan de ene kant kantoorgebruikers die incidenteel met huisvestingsvraagstukken te maken krijgen: managers, leden van ondernemingsraden, project- of klankbordgroepen enzovoort. Aan de andere kant mensen die er professioneel bij betrokken zijn: ontwerpers, facility managers, consultants, studenten.

Het boek komt van pas tijdens de oriëntatiefase bij het verkennen van de mogelijkheid van een innovatief kantoorconcept en tijdens de uitwerkingsfase (o.a. bij de keuze van de werkplekken). Daarnaast kan het boek ingezet worden  tijdens de implementatie om de eindgebruikers te informeren over het nieuwe huisvestingsconcept.

U kunt de WerkplekWijzer bestellen met het bestelformulier.

Ga naar het bestelformulier

Het boek kost € 37,50 ex 9% BTW en verzendkosten (studententarief € 25,- exclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten).

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management