Center for People and Buildings

U bent hier: >>Workplace Roadmap

Workplace Roadmap

Workplace Roadmap

Beslissen over huisvesting: thuis op het werk of elders. Hoe pak je het aan?

Op ieder moment van de dag worden er in en rondom organisaties besluiten genomen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het proces dat leidt tot deze besluiten staat echter niet op zichzelf. Het besluitvormingsproces wordt bepaald door de betrokken actoren en de context, waarin het proces zich voltrekt. Dit is ook het geval bij besluitvormingsprocessen over huisvesting en de organisitie van het werk.

In 2005 ontwikkelde het CfPB samen met de universiteit Utrecht een typologie van besluitvorming: de Integrated Workplace Roadmap.

In vier procesvarianten laten zien hoe besluitvorming vorm kan krijgen en wat dat betekent in het geval van werkplekconcepten. Dit gebeurt door niet één model uit te lichten, maar door deze vier besluitvormingsmodellen stap voor stap te ordenen aan de hand van de verscheidene besluitvormingselementen.

Er zijn uit de CfPB collectie twee documenten beschikbaar:

Meer, van der A. en M. Noordegraaf (2005) Naar een ordening van besluitvormingsmodellen voor werkplekinnovatie (klik hier voor dit essay van 24 pagina's met veel beeldmateriaal in de vorm van figuren, tabellen en een uitgebreide literatuurlijst).

Gosselink, A. (2006) Besluiten over integrale werkplekken (klik hier voor een presentatievorm met een beschrijvend overzicht van de vier besluitvormingsmodaliteiten, de valkuilen en de succesfactoren.

Actualiteit Hybride werken

We schrijven 25 juni 2021. De Corona pandemie loopt op zijn einde (zo lijkt het) en na een lange periode van thuiswerken daagt de heropening van het kantoor. "We kunnen niet wachten om daarheen te gaan, en ja, we gaan ook hybride werken".

Wat is dat en vooral waarom eigenlijk, welke doelen of ambities streven we na? Welk probleem lost hybride werken op? Is het een kwestie van aanvaarden dat de medewerkers niet meer elke dag in volle trein of in de file willen om op kantoor te komen? Een  secundaire arbeidsvoorwaarde die overmijdelijk is geworden? Of laten managers de kans voorbijgaan om een (bescheiden) bijdrage te hebben aan de sustainable development goals,  door minder woon-werkverkeer?

Motieven, doelen en aanpak van hybride werken: het gaat erover op de social media. In veel organsiatie zijn beiden niet scherp geformuleerd of transparant gecommuniceerd. In de besluitvomingtypologie zeggen we als noch doel noch aanpak helder zijn: dat we in een zwerftocht zitten: onderhandelend voorwaarts.

Doe uw voordeel met  het te downloaden essay en/of presentatie. Of wilt u dat we in uw organsiatie een inventariserend onderzoek doen?  Neem dan contact op. Dat kan via info@cfpb.nl

 

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management