Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Reken- en redeneermodel voor renovaties en verb...

Reken- en redeneermodel voor renovaties en verbouwingen

Reken- en redeneermodel voor renovaties en verbouwingen

Het instrument is tot stand gekomen in het programma Fysieke Werkomgeving Rijk om de relatie te kunnen leggen tussen de kwaliteit van de kantoorhuisvesting en de benodigde kosten om deze te kunnen realiseren, in bestaande gebouwen. Naast benodigde investeringen geeft het model inzicht in de effecten op de exploitatie van de huisvesting.

Gebruik

Het instrument kan op twee manieren gebruikt worden. Er kan op een snelle manier een scenario-analyse gemaakt worden voor verschillende niveaus van renovatie. De benodigde specifieke bouwkostenkennis is hierin beperkt.
Een tweede mogelijkheid is een uitgebreide analyse van vraag en aanbod van de kantoren en bijbehorende renovatieprofielen en kostenramingen.

Testresultaten

Het rekenmodel voor verbouw van bestaande gebouwen is getest in een aantal projecten; een daarvan is de Bouwcampus te Delft. Voor de voorgenomen renovatie zijn drie varianten bepaald met verschillende afschrijvingstermijnen: 7, 15 of 30 jaar.  De conclusies luidden:

  • Het model werkt uitstekend om te budgetteren in een vroeg stadium van besluitvorming;
  • Een concreet ontwerp is niet nodig;
  • Budgetteren vraagt om een sterk geprikkeld redeneervermogen op beslissingsniveau, meer dan het traditionele begroten op basis van een uitgewerkt plan;
  • Het kunnen vergelijken van de kosten van ingrepen in bestaande gebouwen met een nieuwbouwbudget is hoogst illustratief en  ontwikkelt gevoel voor verhoudingen.
  • De validatie van het model behoeft verdere aandacht in een uitgebreid testprogramma.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management