Center for People and Buildings

U bent hier: >>Opleidingen

Opleidingen

NIEUW!! Masterclass ‘Adviseren op basis van bezettingsgraadmetingen’

Een bezettingsgraadmeting is een handig instrument om inzicht te krijgen in het gebruik van de werkplekken en werkomgeving. U kunt zich gemakkelijk blindstaren op getallen, tabellen en grafieken die aangeven hoe de bezetting is opgebouwd.  Maar waar moet u op letten wanneer u naar de resultaten kijkt? En welke sturingsmaatregelen kunt u adviseren om efficiënte en effectieve bezetting te beïnvloeden?  Lees meer...

Interdisciplinaire workshop 'Toekomst van werk'

Hoe ziet de toekomst van werk er uit? Welke veranderende behoeftes hebben eindgebruikers? Welke consequenties heeft dit voor het faciliteren van werk? In het onderzoeksprogramma Futures Forum is antwoord gezocht op deze vragen. In een korte intensieve workshop gaan HRM, FM en ICT met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en de vertaling daarvan naar de eigen organisatie. Dat levert input voor de strategische agenda van de ondersteunende diensten voor het komende decennium. Lees meer ...

Cursus 'Verbeter uw huisvestingsmanagement voor de toekomst'

Tijdens deze interactieve cursus brengt u uw eigen huisvesting in als case. Aan de hand van de verschillende instrumenten van het CfPB en de daaraan ontleende kennis worden nieuwe inzichten ontwikkeld die de grondslag vormen voor nieuw huisvestingsbeleid. Huisvestingsbeleid waar organisatie én medewerkers wijzer van worden. Lees meer ...

Workshop 'Leiding geven in de nieuwe werkomgeving'

In een bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur maakt u als leidinggevende kennis met het nieuwe huisvestingsconcept en gaat u met elkaar in gesprek over de gevolgen van de nieuwe werkomgeving en de bijbehorende manier van werken voor uw werkzaamheden. Lees meer...

Kennismakingsbijeenkomst 'Nieuwe werkdag in beeld'

Inloopbijeenkomst voor medewerkers. Er staat een proefopstelling van de bureaus, er hangen plattegronden van het ontwerp en mensen kunnen met elkaar in discussie over hoe ze gaan werken in de nieuwe omgeving. Het projectteam (architect, IT, facilitaire dienst, HR) en experts van het CfPB staan klaar om vragen te beantwoorden. Lees meer...

Kennisbijeenkomsten 'Op weg naar organisatiegerichte huisvesting'

Aan de hand van het huisvestingskeuzemodel vergroten projectteams het inzicht in en de grip op het eigen huisvestingsproces. Lees meer...

Workshop 'Een werkplek voor iedereen'

De workshop gaat in op de vraag wat het betekent om arbeidsbeperkt te zijn, en in welke mate (verschillende categorieen) arbeidsbeperkten behoefte hebben aan een aangepaste werkplek. Deskundigen en arbeidsbeperkten vertellen hun verhaal, en u gaat zelf aan de slag.

Instructie werkplekspelbegeleiding

In een korte cursus van een dagdeel worden medewerkers opgeleid tot werkplekspelbegeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorieke den Hollander: 015-2781271

Contactpersoon

Wim Pullen

Wim Pullen

CEO (retired Oct 1 2021│Msc, Geodesy