Center for People and Buildings

U bent hier: >>Opleidingen

Opleidingen

 

Cursus 'Verbeter uw huisvestingsmanagement voor de toekomst'

Tijdens deze interactieve cursus brengt u uw eigen huisvesting in als case. Aan de hand van de verschillende instrumenten van het CfPB en de daaraan ontleende kennis worden nieuwe inzichten ontwikkeld die de grondslag vormen voor nieuw huisvestingsbeleid. Huisvestingsbeleid waar organisatie én medewerkers wijzer van worden. Lees meer ...

Masterclass 'Veranderaanpak nieuwe manieren van werken'

Het ontbreekt bij invoeren van nieuwe manieren van werken (HNW) vaak aan een adequate veranderaanpak en kennis hierover. De masterclass vult deze lacune op. Deelnemers vergroten hun inzicht in de werkingsmechanismen die spelen in het veranderproces van invoering van HNW, maken een veranderdiagnose voor de eigen case en stellen op basis daarvan een veranderaanpak op. Lees meer...

Workshop 'Leiding geven in de nieuwe werkomgeving'

In een bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur maakt u als leidinggevende kennis met het nieuwe huisvestingsconcept en gaat u met elkaar in gesprek over de gevolgen van de nieuwe werkomgeving en de bijbehorende manier van werken voor uw werkzaamheden. Lees meer...

Kennismakingsbijeenkomst 'Nieuwe werkdag in beeld'

Inloopbijeenkomst voor medewerkers. Er staat een proefopstelling van de bureaus, er hangen plattegronden van het ontwerp en mensen kunnen met elkaar in discussie over hoe ze gaan werken in de nieuwe omgeving. Het projectteam (architect, IT, facilitaire dienst, HR) en experts van het CfPB staan klaar om vragen te beantwoorden. Lees meer...

Intervisie+ voor projectleiders

De intervisie beslaat 6 bijeenkomsten van elk vier uur. Tijdens de eerste twee uur van een bijeenkomst vindt intervisie plaats, in het tweede deel worden HNW-relevante thema's behandeld zoals 'de juiste werkplekkenmix', 'het opstellen van een veranderplan', 'kritische succesfactoren bij invoeren van HNW'. Lees meer...

Intervisie+ voor eerstelijnsmanagers

De intervisie beslaat 6 bijeenkomsten van elk vier uur. Tijdens de eerste twee uur van een bijeenkomst vindt intervisie plaats, in het tweede deel worden inhoudelijk thema's behandeld zoals ‘vasthouden van het teamgevoel’, ‘de beleving van activiteitgerelateerd werken’ , ‘rol middenmanagement bij invoeren van een organisatieverandering’. Lees meer...

Kennisbijeenkomsten 'Op weg naar organisatiegerichte huisvesting'

Aan de hand van het huisvestingskeuzemodel vergroten projectteams het inzicht in en de grip op het eigen huisvestingsproces. Lees meer...

Workshop 'Een werkplek voor iedereen'

De workshop gaat in op de vraag wat het betekent om arbeidsbeperkt te zijn, en in welke mate (verschillende categorieen) arbeidsbeperkten behoefte hebben aan een aangepaste werkplek. Deskundigen en arbeidsbeperkten vertellen hun verhaal, en u gaat zelf aan de slag.

Instructie werkplekspelbegeleiding

In een korte cursus van een dagdeel worden medewerkers opgeleid tot werkplekspelbegeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evi de Bruyne: 015-2781271

Contactpersoon

Wim Pullen

Wim Pullen

CEO│Msc, Geodesy