Center for People and Buildings

U bent hier: >>>ACTIO Wageningen: de meest gewaardeerde werkomg...

ACTIO Wageningen: de meest gewaardeerde werkomgeving

10 mei 2012

De Wageningen Universiteit en Research Centrum heeft een pareltje op de kroon. Nee, geen wetenschappelijke nouveauté of  belangwekkende landbouwinnovatie. Dit keer is het een gebouw op de zich ontwikkelende universiteitscampus dat de aandacht opeist. Het gebouw ACTIO dat in gebruik is genomen door het WUR Facilitair Bedrijf (ruim 400 fte, waarvan 120 werken vanuit ACTIO). De werkomgeving is ontworpen om ‘Het Nieuwe Werken’ optimaal te ondersteunen. En dat lijkt vruchten af te werken. Bij een meting van de eerste resultaten blijkt dat ACTIO het beste project is dat het CfPB sinds 2002 heeft geëvalueerd. Het beste betekent, met de hoogste rapportcijfers, de hoogste medewerkertevredenheid en daarbovenop: de streefwaarden (KPI’s) voor kennisdeling, samenwerking, informatie-uitwisseling zijn gehaald en toonden ten opzichte van de oude huisvesting een stijging met 10-20% in medewerkertevredenheid.

Implementatie zeer gewaardeerd

Het implementatieproces werd zeer gewaardeerd vanwege de heldere doelstelling en het gevoel dat het werkconcept goed overwogen was. Bedrijven die al innovatief werkten werden bezocht, digicoaches hielpen bij de overgang naar slimmer omgaan met ICT, het spelen van het Werkplekspel hielp bij het overdenken van gedrag in de nieuwe werkomgeving.

Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO Wageningen Universiteit gebouw ACTIO

Altijd weer die concentratie

Is de euforie over het nieuwe gebouw een verklaring voor de hoge scores. Dat kan maar hoeft niet want de medewerkers zijn ook kritisch. De mogelijkheden om geconcentreerd te werken worden lager gewaardeerd en ook de communicatie met gasten verdient aandacht. Aan dat laatste wordt nu wat gedaan door de inrichting van aparte ontvangst- annex spreekruimten. En ja die concentratie. Dat is wel zeer kenmerkend voor vrijwel alle metingen in HNW-achtige kantoren (opener, vaak  flexibel werkplekgebruik). Er zijn twee mogelijkheden die dat verklaren.  HNW kantoren zijn nu eenmaal ontworpen voor overleg, communicatie en samenwerking. In dat geval meten we wat bedoeld is. Anderzijds kan  de diversiteit van beschikbare werkplekken onvoldoende aansluit bij het werkpatroon van mensen. Het afwisselen van overleg en individueel geconcentreerd werk laat zich niet zo gemakkelijk ruimtelijk vertalen omdat er verschillen zijn in individuele werkstijlen als gevolg van uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken. Misschien is het tijd om de studies uit de jaren 50 en 60 over Personal Space weer eens uit de kast te halen. We kunnen dan nagaan of onze aannames over menselijk gedrag en behoeften rond HNW werkomgevingen wel de juiste zijn.

Nameting

In ieder geval zal er in Wageningen – nadat er een aantal aanpassingen in gebouw en managementaandacht hebben plaatsgevonden - in het najaar van 2012 opnieuw gemeten worden. Hoe zal het er dan uitzien. Hoeveel dichter zijn we dan bij de optimale HNW werkomgeving gekomen?

In Facto magazine verscheen eerder een artikel over ACTIO (klik hier).