Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Activiteiten op kantoor stabiel, aanwezigheid niet

Activiteiten op kantoor stabiel, aanwezigheid niet

17 april 2014

Activiteitenpatronen op kantoor zijn in de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd, blijkt uit recent onderzoek van het CfPB. De door medewerkers zelf gerapporteerde data laat zien dat de kantoorwerkzaamheden sinds het begin van het onderzoek in 2006 zo goed als gelijk zijn gebleven. Er wordt ongeveer 30% van de werktijd algemeen bureauwerk gedaan (vnl. routinematig werk), 15% bureauwerk dat veel concentratie vereist en 13% bureauwerk waarbij contact met collega’s gewenst of noodzakelijk is. Een andere belangrijke activiteit op kantoor is overleg. Hieraan besteden medewerkers ongeveer 20% van de werktijd op kantoor.

Figuur verloop activiteitenpatronen in de afgelopen jaren 

We horen in de praktijk regelmatig de voorspelling dat kantoren steeds meer, en straks misschien alleen nog maar, voor ontmoeten en kennisdeling gebruikt worden. Maar uit de data blijkt dat trends als Het Nieuwe Werken en Plaats- en Tijdonafhankelijk werken in de afgelopen 8 jaar niet hebben gezorgd voor een transformatie van ‘ouderwetse’ activiteiten naar het ‘nieuwe’ ontmoeten en kennisdelen op kantoor. De kantoren die nu goed aansluiten op de activiteiten van medewerkers zullen in de komende jaren waarschijnlijk goed blijven passen.

We werken aanzienlijk meer buiten kantoor

Is er dan helemaal geen effect te zien van alle ontwikkelingen in kantoorland van de afgelopen tijd? Zeker wel. Er is een flinke toename geconstateerd in het aandeel dat men op andere locaties werkt, zoals thuis, onderweg of bij klanten. In 2006 was men nog honkvast: slechts 4% van de werktijd werd buiten kantoor doorgebracht. In 2014 is de tijd waarin men op locaties buiten kantoor werkt opgelopen tot maar liefst 25%.  

Men doet dan misschien wel hetzelfde op kantoor, maar ís er simpelweg een stuk minder. Als deze trend zich doorzet, zou de aanwezigheid op kantoor nog weleens verder kunnen afnemen. Flexibele huisvesting is dan helemaal zo gek nog niet.