Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Activiteitenscan

Activiteitenscan

12 december 2013

Activiteitenscan

Kantoorinrichting verandert. Het hebben van een eigen vaste plek is voor veel medewerkers  niet meer vanzelfsprekend. Het wordt steeds gebruikelijker om werkplekken te delen of activiteitgerelateerd te werken. Inzicht in de activiteiten van medewerkers is dan ook belangrijk om de werkomgeving goed af te stemmen op de werkprocessen in de organisatie.

Om antwoord te geven op de vraag wat de medewerkers doen, heeft het Center for People and Buildings de CfPB activiteitenscan ontwikkeld. Vanuit jarenlang onderzoek heeft het CfPB een lijst van activiteiten samengesteld die een directe koppeling naar werkpleksoorten mogelijk maakt. Het resultaat van de activiteitenscan is een omschrijving van het algemene activiteitenpatroon en een uitsplitsing naar profielen binnen de organisatie. Deze profielen kunnen daarna gekoppeld worden aan soorten plekken om tot een passende werkplekkenmix te komen.

Voor meer informatie over de CfPB Activiteitenscan klik hier.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management