Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Benchmark: CfPB Indicator 2014

Benchmark: CfPB Indicator 2014

6 januari 2014

Benchmark: CfPB Indicator 2014

Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met het formuleren van de CfPB indicator voor het komende onderzoeksjaar. Vanuit alle WODI cases die in onze database zitten, berekenen we de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid over de diverse aspecten van de werkomgeving. De CfPB indicator voor 2014 bestaat uit 105 casestudies, uit de periode 2007 tot en met 2013, met in totaal 14980 respondenten. In 2014 worden alle casestudies vergeleken met deze benchmark.

De meeste onvrede was er over de aspecten binnenklimaat en concentratiemogelijkheden. Hier is gemiddeld het hoogste percentage medewerkers ontevreden over. Gemiddeld zijn de meeste medewerkers juist tevreden over de aspecten inhoud en complexiteit van het werk, de bereikbaarheid van het gebouw en de communicatiemogelijkheden. Het meeste belang wordt gehecht aan het comfort van de werkplek, de bereikbaarheid van het gebouw en de concentratiemogelijkheden.

De onderzoeken zijn uitgevoerd bij zowel traditionele kamerkantoren met vaste werkplekken als kantoren met een grotere diversiteit aan soorten plekken en flexibel werkplekgebruik. Nieuwe casestudies kunnen dan ook afgezet worden tegen zowel de algemene CfPB indicator als tegen een indicator van vergelijkbare werkomgevingen.