Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Bijdragen CfPB vallen in goede aarde

Bijdragen CfPB vallen in goede aarde

9 juni 2011

Bijdragen CfPB vallen in goede aarde

Van 23 tot en met 25 mei vond in Wenen het jaarlijks terugkerende European Facility Management Conference plaats. Dit congres bestond uit twee onderdelen, een business symposium en een onderzoekssymposium. Het CfPB heeft diverse presentaties gegeven op het onderzoekssymposium.

Voorspellende factoren arbeidsproductiviteit

Iris de Been presenteerde de bevindingen van het onderzoek met Maartje Maarleveld over de aspecten van de werkomgeving die de ervaren productiviteit het beste voorspellen. De mogelijkheid om je goed te kunnen concentreren komt het hoogst uit de bus, zowel wat betreft ervaren algemene ondersteuning van de productiviteit als de ondersteuning van de individuele productiviteit. De ondersteuning van de teamproductiviteit wordt echter het beste voorspeld door de tevredenheid over de communicatiemogelijkheden, terwijl de belangrijkste factor voor de ervaren organisatieproductiviteit, de tevredenheid over de organisatie zelf blijkt te zijn.

Finland en Nederland lijken op elkaar

Marion Beijer presenteerde samen met Peggie Rothe van de universiteit Aalto in Finland resultaten uit een onderzoek waarin de meest belangrijke aspecten van de werkomgeving in Nederland en Finland met elkaar werden vergeleken. Er blijkt veel overlap. Functionaliteit en comfort van de werkomgeving, concentratiemogelijkheden en de bereikbaarheid van het gebouw vindt men in beide landen het belangrijkst. In Finland wordt de mogelijkheid om je te kunnen concentreren wel vaker genoemd als een van de drie belangrijkste aspecten (55% versus 37%). In Nederland vinden we nabijheid en ligging van ruimten en openheid en transparantie belangrijker dan in Finland.

Thai hebben andere voorkeuren en zijn minder tevreden over hun werkomgeving

Promovendus Chaiwat Riratanaphong presenteerde samen met Theo van der Voordt de eerste resultaten van een WODI-onderzoek in Thailand. In Thailand is men aanzienlijk minder tevreden met de werkomgeving dan in ons land. Daarnaast vinden Thaise medewerkers andere aspecten van de werkomgeving (het meest) belangrijk dan Nederlanders. Thaise medewerkers vinden vooral de nabijheid en ligging van ruimten, de indeling van het gebouw en de inbreng van ideeën belangrijk. Functionaliteit en comfort van de werkplek en concentratiemogelijkheden scoren veel lager dan bij ons.

Bij de presentaties werd er enthousiast gereageerd op de grote hoeveelheid data die achter de resultaten schuilgaat. Andere presentaties op het symposium richtten zich onder andere op de wensen van kenniswerkers en het gebruik van nieuwe media voor het verrichten van werk.

Congrespapers CfPB: