Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Burgemeester Aboutaleb opent Werkplein Alexande...

Burgemeester Aboutaleb opent Werkplein Alexanderplein

21 december 2009

Burgemeester Aboutaleb opent Werkplein Alexanderplein

Vrijdag 18 december - nog geen dag nadat de gemeenteraad hem het vuur na aan de schenen had gelegd n.a.v. de rellen in Hoek van Holland - opende burgemeester Aboutaleb van Rotterdam op feestelijke wijze Werkplein Alexanderplein. Het CfPB was betrokken bij de ontwikkeling van het huisvestingsconcept, dat eerder al was ingevoerd op Werkplein Dynamostraat en dat later ook op de drie andere Werkpleinen van Rotterdam zal worden doorgevoerd. Werkpleinen zijn een landelijk initiatief om in het kader van de ketenbenadering één loket voor Werk en Inkomen te creëren.

Het huisvestingsconcept is ontwikkeld samen met SoZaWe, UWV en CWI (inmiddels UVW Werkbedrijf) en kenmerkt zich door:

  • geïntegreerde huisvesting rond een geïntegreerd dienstverleningsconcept
  • de klant(behoefte) staat centraal
  • flexibiliteit: gemakkelijk in omvang en aard wisselende klantstromen kunnen opvangen
  • veiligheid en privacy: zoveel mogelijk door openheid, transparantie, zichtbaarheid en een vriendelijke uitstraling
  • gastvrijheid: uitnodigend en stimulerend (om werk te zoeken). Een gastheer wijst bezoekers de weg.
  • gebruik van kleuren en iconen om de functies van plekken aan te geven
  • vaste elementen (bouwstenen) op alle Werkpleinen

Betrokkenen kijken tevreden terug op het ontwikkelproces. De huisvesting bleek een prima voertuig om de partijen nader tot elkaar te brengen. Het instrument PACT bleek erg handig om te redeneren aan de hand van verschillende scenario's en kwam van pas om de inrichting aan te passen, toen de klantstroom door de crisis fors omhoog ging.

In de eerste helft van 2010 vindt een evaluatie van de eerste twee Werkpleinen plaats. We houden u op de hoogte.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management