Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB deelname aan internationale congressen

CfPB deelname aan internationale congressen

12 november 2008

Dit jaar nam het CfPB deel aan internationale congressen in Parijs, Las Vegas, Manchester en Edinburgh. Op elk congres verzorgden we één of meerdere lezingen. Dit artikel gaat over de deelname aan de congressen in de UK.

In juni 2008 heeft het CfPB deelgenomen aan de European Facility Management Conference (EFMC 2008) in Manchester en aan de CIB W70 Conference in Edinburgh over gezonde en creatieve werkomgevingen. In Manchester presenteerde Theo van der Voordt een analyse van data uit 20 kantooromgevingen over medewerkertevredenheid en arbeidsproductiviteit. In Edinburgh volgde een presentatie van zijn hand over ervaringen met activiteitgerelateerd werken bij Avans Hogeschool in Breda en Tilburg. Op dezelfde conferentie presenteerde Yuri Martens een studie naar de invloed van de werkomgeving op de creativiteit van kenniswerkers. Inhoudelijke informatie over de congresbijdragen vindt u in de stukken aan het eind van dit artikel.

Veelzijdig maar weinig diepgang

Beide conferenties werden drukbezocht. De bezoeker kreeg er een scala aan onderwerpen voorgeschoteld, over “usability” van gebouwen, duurzaamheid, kostenefficient managen van gebouwen, service contracten, Indoor Air Quality etc. etc. Deze brede scope is zowel de kracht als de zwakte van dit soort conferenties. Je krijgt een goed beeld van welke issues belangrijk worden gevonden door wetenschappers en praktijkmensen van over de hele wereld, maar geen enkel onderwerp wordt goed uitgediept. Om die reden probeert het CfPB voor EFMC 2009 in Amsterdam meer focus te krijgen. Centraal staat daar het gezamelijk opstellen van een FM onderzoek- en actieplan 2015.

Meer informatie

  • Do Facilities matter? - The influence of facilities satisfaction om perceived labour productivity of office employee, Keynote EFM Conference, Manchester: klik hier
  • Post-occupancy evaluation of a new office concept in an educational setting, keynote CIB W70 conference, Edinburgh: klik hier
  • Unlocking creativity with the personal workspace, keynote CIB W70 conference, klik hier
  • Een verslag van het CIB W70 congres in Edinburgh dat verscheen in Facility Management Magazine: klik hier