Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB neemt 10.000e respondent op in database: f...

CfPB neemt 10.000e respondent op in database: fundering werkomgevingsonderzoek steeds hechter

7 juli 2010

CfPB neemt 10.000e respondent op in database: fundering werkomgevingsonderzoek steeds hechter

Onlangs is de 10.000e WODI-vragenlijst ingevuld. Een heuglijk feit dat we niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. De invulling gebeurt anoniem maar we weten dat bij een onderzoek bij de Belastingdienst Haaglanden ons dit goede moment te deel viel. We togen daarom naar De Prinsenhof om de voorzitter van het management team, de heer Will de Haan van Belastingdienst, een oorkonde uit te reiken.

Naast de oorkonde kreeg Will de Haan als presentje een modelbouwpakket voor een helikopter. Het bouwpakket symboliseert de vele brokken informatie die de manager gebruikt om sturing te geven aan de organisatie. WODI levert één van die brokken. Een helikopterview helpt bij het interpreteren en maken van de juiste keuzes.

Nulmeting in De Prinsenhof

De Belastingdienst Haaglanden is gevestigd in De Prinsenhof in Den Haag. In het fraaie gebouw, eerder tijdelijk gebruikt door het Ministerie van Financiën, zijn ruim 1200 medewerkers uit drie verschillende vestigingen samengevoegd: Gouda, Rijswijk en Den Haag Stationsplein. Op dit moment werkt men in een traditionele werkomgeving. In de tweede helft van 2010 start de gefaseerde verbouwing van het pand richting een op de principes van organisatiegericht huisvesten gebaseerde werkomgeving. De WODI-meting is een nulmeting en moet antwoord geven op de vraag: “Hoe beleven de medewerkers van Belastingdienst Haaglanden de huidige werkomgeving en wat verwachten zij van de toekomstige werkomgeving?”

Werkomgevingsonderzoek een stap voorwaarts

Met het groeien van de WODI-database ontstaat een steeds beter beeld van de beleving en het gebruik van de werkomgeving in ons land. Inmiddels is de database gevuld met gegevens over de beleving van meer dan 70 werkomgevingen, verzameld bij 20 verschillende organisaties.

In onderzoek van het CfPB staat de vraag naar de prestatie en de gebruikersbeleving van de werkomgeving centraal. Kan het beter, prettiger, goedkoper? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een wetenschappelijk gefundeerd meetinstrument ontwikkeld, de Werkomgevingsdiagnose Toolkit (WODI Toolkit). De WODI Toolkit bevat verschillende instrumenten: de WODI Standaard, de WODI Light, de CfPB Indicator, de Gebouwinventarisatie en de Space Utilization Monitor. Klik hier voor meer informatie over WODI.

Nieuwe inzichten mogelijk

Belangrijke aspecten van de fysieke en sociale werkomgeving worden met deze instrumenten onderzocht, zoals contacten met collega’s, werkafspraken over het gebruik van de werkomgeving, het werk en de werkprocessen, de bezetting van de plekken en de wijze van implementeren van andere manieren van werken in de werkomgeving.

Bij veel organisaties wordt de werkomgeving onder de loupe genomen. Dat gebeurt onder uiteenlopende motto’s: Anders werken, Slimmer werken, Het Nieuwe werken. Er is een behoefte om de bedrijfsmiddelen, de werkmethoden en de te bereiken resultaten op een nieuwe manier aan elkaar te verbinden. De kennis om dat betrouwbaar en verantwoord te doen kan ontleend worden aan de omvangrijke gegevensverzameling uit WODI.