Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB op informatiemarkt Green Buildings

CfPB op informatiemarkt Green Buildings

7 oktober 2010

CfPB op informatiemarkt Green Buildings

Op 30 september bezochten we Green Buildings 2010. Het congres stond in het teken van Het Nieuwe Werken en energiebesparing. Het congres vond plaats op het hoofdkantoor van ABN AMRO, een verrassend groen gebouw, zoals bleek uit de presentatie van Johan van Hall (lid Raad van Bestuur ABN AMRO). Een deel van de sprekers besprak de opmars van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Stakeholders verwachten duurzaamheid, het is een mondiale ontwikkeling en de terugverdientijden worden steeds korter. Andere sprekers gaven hun kijk op en ervaringen met de invoering van Het Nieuwe Werken. We tekenden enkele (opvallende) uitspraken op:

Opvallende uitspraken

Bram Adema (directeur CFP, dagvoorzitter)

 • “Ik zie HNW als een natuurlijke aanpassing van organisaties aan hun medewerkers”

Willem Lageweg (directeur MVO Nederland)

 • “Je ziet een beweging van reputatiemanagement naar omzet- en innovatiemanagement”
 •  “HNW moet geen gebakken lucht zijn”

Theo Rinsema (General Manager Microsoft Nederland)

 • “Leiderschap is het belangrijkste in HNW: Hoe stuur je op vertrouwen?”
 • “Geef een podium aan het negatieve. Tegenover iemand die negatief is staat altijd wel iemand die nuanceert, dat maakt het gesprek los.”
 •  “De moeilijkste stap is het doorbreken van patronen”
 •  “Het kost tijd voordat je het door hebt”

Erik de Bruine (Directeur FM Rabobank NL)

 • “Een business case (vooraf) is de dood in de pot als je de organisatie in beweging wilt krijgen"
 • “Wij transformeren door te verleiden. Van bovenaf opleggen werkt niet.”
 • “HNW draait om (veranderen van) gedrag”

Manja Jongsma (programmadirecteur HNW SNS Reaal)

 • “Maak los wat onnodig vast zit”
 •  “De context is bepalend voor de aanpak van je verandering”

Uit de verhalen kwam naar voren dat je HNW in verschillende gradaties kunt invoeren, en dat er niet ‘one best way’ is om HNW in te voeren. De sprekers waren allen optimistisch over het potentieel van HNW. Ze verwachten dat op termijn een groot deel van Nederland volgens de principes van HNW zal werken. Doordachte invoering van HNW is belangrijk. Het is een ingrijpende verandering, vooral omdat nieuw gedrag gevraagd wordt van medewerkers en management.

Aandachtspunten voor invoeren van HNW

 • Betrek het personeel bij de invoering. In elk geval geen van bovenaf opgelegd masterplan.
 • Werk met pilots/premières.
 • Zorg voor commitment in de top én bij het middenmanagement.
 • Voor het middenmanagement verandert er veel (status, herkenbaarheid als manager). Betrek ze vroeg, geef ze een voorsprong en een duidelijke rol.
 • Zelfsturing is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zorg voor goede begeleiding. Heb oog voor mensen die structuur nodig (blijven) hebben.
 • HNW kan leiden tot overbelasting. Zo leidde het thuiswerken bij Microsoft er toe dat men veel meer ging overwerken.
 • HNW kan leiden tot minder team- en organisatiecohesie.
 • HNW draait om gedrag. Geef HRM een belangrijke rol in het project.

Het CfPB stond met een stand op de informatiemarkt. De stand werd goed bezocht. Vooral het werkplekspel, dat bedoeld is om het gesprek over de nieuwe werkomgeving aan te gaan en de bewustwording te vergroten, trok veel aandacht. Klik hier voor de power point presentatie die we op de informatiemarkt afspeelden. In de power point ziet u wat het CfPB zoal kan doen voor organisaties die overstappen op Het Nieuwe Werken.