Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB presenteert zich aan CIB en EuroFM

CfPB presenteert zich aan CIB en EuroFM

18 februari 2015

CfPB presenteert zich aan CIB en EuroFM

Op 11 februari organiseerde de werkgroep “CIB W111 Usability of Workplaces” een workshop voor haar leden. De bijeenkomst vond plaats aan de vooravond van een tweedaagse EuroFM meeting in Den Haag. Daardoor waren ook veel leden van EuroFM aanwezig. Centraal stond de gebruiksprestatie van kantooromgevingen.

Ruud van Wezel van de Haagse Hogeschool  introduceerde de nieuwe NEN 8021 samen met Aldo Looyenga van het Rijksvastgoedbedrijf die de iPad versie toelichtte. Hierna presenteerde Karel Dekker namens het CfPB zijn kosten-kwaliteit model. Dit model is volledig gebaseerd op de negen prestatievelden van NEN 8021 en voegt hier een kostencomponent aan toe. Dit maakt het mogelijk om  relatief snel in kaart te brengen wat het kost om de huidige gebruiksprestaties van een gebouw op het gewenste niveau te krijgen. Door zowel te spelen met gewenste prestatieniveaus als kostenkengetallen wordt snel duidelijk welke ingrepen een optimale balans tussen kwaliteit en kosten opleveren. Het plaatje rechtsboven toont een outputscherm van het model (klik om te vergroten). Discussie over de internationale state of the art met soortgelijke ontwikkelingen leverde op dat de benadering van CfPB nieuw was voor zover de aanwezigen dat wisten.

Daarna gingen Theo van der Voordt en Iris de Been dieper in op het doel en de werkwijze van het CfPB, onze onderzoeksbevindingen en onze tools. De bezoekers waren onder de indruk van de omvangrijke database met data uit tevredenheidsmetingen in een groot aantal traditionele en flexibele kantoren. Vooral de mogelijkheid tot benchmarking op medewerkerstevredenheid en ervaren ondersteuning van de productiviteit voorziet in een behoefte. Logisch dus dat al snel de vraag gevraagd werd om een Engelse versie van de WODI-toolkit. Die is al enige tijd beschikbaar. Het zou mooi zijn als de bijeenkomst leidt tot verdere internationale samenwerking.

Over CIB en EuroFM
CIB: International Council for Research and Innovation in Building and Construction. CIB is een vereniging met 5000 leden die in 1953 is opgericht om de internationale samenwerking tussen onderzoeksinstellingen in de bouw- en constructiesector te stimuleren en faciliteren.
EuroFM:  European Facility Management Association. EuroFM werd twintig jaar geleden opgericht als een informeel contact tussen een aantal Europese onderwijs- en researchinstituten met als doel het uitwisselen van kennis. De leden van nu komen uit bijna alle Europese landen en vertegenwoordigen (nationale) verenigingen, opleidings- en researchinstituten en commerciële bedrijven.