Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB-team verkent verdere samenwerking met TU D...

CfPB-team verkent verdere samenwerking met TU Delft-onderzoekers

22 maart 2022

CfPB-team verkent verdere samenwerking met TU Delft-onderzoekers

Als hét kenniscentrum op het gebied van mens, werk en werkomgeving werkt het Center for People and Buildings (CfPB) intensief samen met (onder andere) universiteiten. Afgelopen donderdag 17 maart overlegde het team van het CfPB met onderzoekers van TU Delft BK/Real Estate Management over verdere intensivering van de samenwerking. Conclusie van de prettige bijeenkomst: er zijn in dit opzicht volop mogelijkheden.

In de huidige turbulente wereld van werk en werk omgeving is er grote behoefte aan multidisciplinaire kennis. Het CfPB initieert tal van initiatieven om aan deze vraag invulling te geven. Het kenniscentrum doet dit bij voorkeur samen met (bijvoorbeeld) universiteiten. Een goed voorbeeld is het onderzoek We Werken Thuis, dat in 2020 werd opgezet in nauwe samenwerking met TU Eindhoven en TU Delft. Voorts werkt het CfPB op dit moment hard aan het opzetten van een ander groot collectief onderzoeksprogramma - Werk in Transitie - dat opnieuw samen met onderzoekers van de genoemde universiteiten zal worden uitgevoerd.

Ook op tal van andere terreinen liggen volop mogelijkheden om de handen ineen te slaan. Om deze mogelijkheden te verkennen verwelkomde het CfPB op 17 maart TU Delft BK/Real Estate management-onderzoekers prof.dr.ir. Alexandra den Heijer, dr. Monique Arkesteijn, dr. Mathilda du Preez, ir. Herman Vande Putte en dr. Hilde Remøy (via Teams) op het eigen kantoor.

Beide teams gaven uitleg over actuele onderzoeksprojecten en -invalshoeken. Conclusie van de prettige inhoudelijke uitwisseling: er liggen volop aanvullende mogelijkheden om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en verspreiden. De komende periode gaan beide teams verder verkennen op welke wijze de samenwerking zijn beslag kan krijgen.

 

 

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History