Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB werkt samen met de Vastgoed Business School

CfPB werkt samen met de Vastgoed Business School

6 juli 2015

Dat de vastgoedsector zich de afgelopen jaren meer is gaan richten op de vraagzijde in de markt is inmiddels wel algemeen bekend. Welke eisen stelt een organisatie aan een kantoorgebouw? Welke functionaliteiten van een gebouw moeten bijdragen aan een zo effectief mogelijke werkplek? Hoe is het binnenklimaat geregeld? Zijn er flexibele werkomgevingen mogelijk? Vastgoedmanagers, makelaars en taxateurs worden nu vaker met deze vragen over de huisvesting geconfronteerd.

De Vastgoed Business School (VBS) heeft deze ontwikkeling onderkend. De VBS is van mening dat makelaars en taxateurs binnen de huidige marktontwikkelingen gebaat zijn bij meer kennis over huisvestingsstrategieën van huurders of kopers van vastgoed. Ook een beter besef van de functionaliteiten van een kantoorgebouw draagt volgens de VBS bij aan een beter begrip van de vragen van de toekomstige gebruiker. In het kader van de hercertificeringstrajecten voor makelaars en taxateurs heeft de VBS het CfPB gevraagd de cursus ‘Huisvestingsconcepten en de strategie van de werkplek’ te ontwikkelen.

Het CfPB heeft graag gehoor gegeven aan het verzoek van de VBS. Zodoende verzorgt het CfPB deze zomer negen cursussen op verschillende locaties in het land aan circa honderd makelaars en taxateurs van verschillende vastgoedinstellingen. Hopelijk draagt dit een steentje bij aan de afstemming tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.