Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Concentratiemogelijkheden belangrijk voor de pr...

Concentratiemogelijkheden belangrijk voor de productiviteit

20 oktober 2011

Concentratiemogelijkheden belangrijk voor de productiviteit

Uit onderzoek van het CfPB onder ruim 7500 medewerkers blijkt dat tevredenheid over concentratiemogelijkheden de grootste invloed heeft op de mate waarin men de werkomgeving ondersteunend vindt voor de individuele arbeidsproductiviteit. Ook voor medewerkers die relatief veel overleg voeren of veel bureauwerk verrichten, is de waardering van de concentratiemogelijkheden belangrijk voor de ervaren ondersteuning van de individuele productiviteit.

Creatief met concentratiemogelijkheden

In twee brainstorm sessies (één met VRnG deelnemers en één met CfPB medewerkers) is aandacht besteed aan oplossingen om concentratiemogelijkheden te verbeteren. In de brainstormsessies werd duidelijk dat veel oplossingen niet alleen op fysiek vlak gezocht hoeven te worden, maar ook organisatorisch van aard kunnen zijn. Ook gebruiksafspraken dragen bij  tot de mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken.

De kosten-baten relatie van maatregelen voor mogelijke oplossingen betreft zowel organisatorische, als financiële en ruimtelijke ingrepen. Managers kunnen hiermee spelen en bekijken welke maatregelen en oplossingen het meest passend zijn bij de situatie en het budget. Met een beetje creativiteit is er voor elke situatie en budget een verbetermogelijkheid te vinden.

Ter illustratie is hieronder een selectie van de maatregelen te vinden die tijdens de brainstormsessies naar voren kwamen:

Organisatorische maatregelen
 • Thuiswerken mogelijk maken/ faciliteren;
 • Scheiden werkzaamheden die geluid veroorzaken van werkzaamheden die afgezonderd van geluid beter uitgevoerd kunnen worden;
 • Meten of er in aansluiting op werkprocessen van de organisatie voldoende concentratiefaciliteiten aanwezig zijn;
 • Verleng de openingstijden en faciliteer meer flexibele werktijden;
 • Stuur op het juiste gebruik van plekken;
 • Voorzie in voldoende voorlichting over het juiste gebruik van plekken;
 • Pas een concentratierooster toe in bepaalde ruimten en/ of op bepaalde tijden.
Gebruik en gedragsregels
 • Niet bellen of overleggen in meerpersoonsruimten;
 • Spreek af dat iedereen tegelijkertijd pauzeert;
 • Spreek een vaste concentratiezone af;
 • Faciliteer het kunnen aanspreken van elkaar op ongewenst gedrag;
 • Maak afspraken over wel of niet gebruik van radio’s.
Facilitaire maatregelen
 • Signalering van stilteruimten d.m.v. bordjes/ posters etc.;
 • Ruimten verschillend inrichten t.a.v. sfeer t.b.v. keuzevrijheid;
 • Geluid maskeren (achtergrondgeluid, ‘white noise’);
 • Koptelefoons of oordopjes verstrekken.
Gebouwgerelateerde maatregelen
 • Faciliteer meer flexibel gebruik van werkplekken;
 • Beperkt het aantal aaneengeschakelde werkplekken in de open ruimte;
 • Maak gebruik van akoestisch plafonds of geluiddempende materialen;
 • Zorg voor een inspirerende en passende sfeer in de werkomgeving;
 • Faciliteer visuele afscheiding bij (een deel van de) plekken.
ICT gerelateerde maatregel
 • Pas een time management systeem toe waardoor e-mail alleen op gezette tijden binnenkomt.