Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Creativiteit op kantoor of door uw kantoor?

Creativiteit op kantoor of door uw kantoor?

18 april 2018

Deze week (14-21 april 2018) staat wereldwijd in het teken van creativiteit en innovatie (World Creativity and Innovation Week).

Creativiteit en innovatie samen met het uitwisselen van informatie en het afstemmen van werkprocessen beschouwen we als een onderdeel van kennisdeling. Kennisdeling kan ervoor zorgen dat informatie en kennis beter verankerd worden binnen jouw organisatie. Doordat meer medewerkers op de hoogte zijn van elkaars werk, kan dit op zijn beurt weer leiden tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wat is de rol van de werkomgeving?

Creativiteit en kennisdeling: iets van de laatste tijd?

Ja en nee. Bij de ontwikkeling en evaluatie van (nieuwe) werkomgevingen vroegen bedrijven en instellingen steeds vaker aan het CfPB of je een kantoor voor kennisdeling kon maken, in de hoop dat de hiervoor genoemde effecten vanzelf zouden optreden. De universiteiten en hogescholen hebben dit onderwerp standaard op hun wensenlijstje. In kantoren is er een opkomst van deze vraag Het CfPB ontwikkelde daarom  voor het Werkomgevingsdiagnose-instrument een module kennisdeling.  In de afgelopen jaren hebben heel wat organisaties (circa 50 casestudies) gekozen om het verband tussen creativiteit en werkomgeving uit te zoeken. De vragen die we stellen bieden de medewerkers de kans om hun opvattingen te delen  of de werkomgeving kennisdeling ondersteunt.

Wat hebben we gevonden?

Onze respondenten zeggen dat het uitwisselen van informatie in de werkomgeving wel goed gaat. Bijna de helft van de respondenten vindt  dat werkomgeving hieraan ondersteuning biedt. Voor kennisdeling is men al kritischer  Creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen van ideeën wordt slechts volgens 3 op de 10 medewerkers door de werkomgeving ondersteund. Een even groot aandeel van de medewerkers vindt echter dat de werkomgeving creativiteit niet ondersteunt. Er lijkt dus nog wel wat winst te behalen om de werkomgeving beter te laten aansluiten op deze steeds vaker geuite doelstelling. Daarvoor moeten we meer weten hoe de werkomgeving van invloed is op creatieve ideeën. Er is wel wat wetenschappelijk literatuur beschikbaar, maar de uitkomsten daarvan verschillen. Het kan best zijn dat veel mensen geen onderscheid maken tussen omgevingen en dat ze creativiteit vooral een persoonlijke eigenschap vinden.

 

Maken de mensen het verschil?

Als we de werkomgevingen afzonderlijk bekijken, dan zijn er duidelijke verschillen. In een aantal onderzoekscases vindt meer dan de helft van de medewerkers dat creativiteit door de werkomgeving wordt ondersteund. Dat zijn onderzoeks- en onderwijsomgevingen, waar studenten en medewerkers samen komen of kantoren van marketingafdelingen (waar de mensen zelf al meer dan gemiddeld creatief zijn en  zorgen voor nieuwe ideeën en een frisse kijk op zaken?).

Samenvattend:

  • Voor creativiteit moet je allereerst bij de mensen zijn;
  • Mensen op de werkplek bij elkaar brengen voor het uitwisselen van informatie is een goed begin.
  • Aandacht voor het ontwerpen voor kennisdeling en creativiteit is voor verbetering vatbaar.