Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Crisis creëert sense of urgency

Crisis creëert sense of urgency

15 oktober 2009

Door de kredietcrisis is er een sense of urgency om te bezuinigen op bijvoorbeeld schoonmaak of beveiliging. Er is veel behoefte aan data over de invloed van de facilitaire diensten op tevredenheid en productiviteit, om te kunnen vaststellen waar de ondergrens ligt voor acceptatie van teruggang in middelen.

Dit bleek tijdens een workshop die door Facilicom Services georganiseerd werd voor twaalf van haar grootste klanten. Gastspreker was Theo van der Voordt van het Center for People and Buildings. Hij presenteerde de meest interessante resultaten uit door het CfPB verricht evaluatieonderzoek in verschillende kantooromgevingen. Paul Janssen van Facilicom leidde de discussie. Er bleek veel behoefte te bestaan aan "harde" cijfers over gebruik en beleving en vooral ook over de impact hiervan op de productiviteit en de opbrengsten of besparingen voor de organisatie, liefst in harde euro's. De suggestie werd gedaan om de onderzoeksdata te gebruiken voor het opstellen van businesscases, als dat zou kunnen.

Door de gepresenteerde onderzoeksdata en de daaropvolgende discussie groeide het besef hoe lastig het is om de effecten van de werkomgeving en facilitaire voorzieningen op het presteren van organisaties cijfermatig en wetenschappelijk verantwoord aan te tonen. De  onderzoeksgegevens maakten het mogelijk om complexe verbanden te ontrafelen en een aantal do's en don’ts vast te stellen. Dat is al meer dan onzekere kengetallen in besluitvorming te gebruiken, met alle risico’s van dien.

Proof of the pudding

De deelnemers werden zelf ook aan een klein onderzoekje onderworpen, door hen te vragen welke omgevingsfactoren positief of negatief bijdragen aan hun eigen werkplezier en productiviteit. De meeste (hoogopgeleide) deelnemers werken zelf in een hoogwaardige werkomgeving. Geconcentreerd kunnen werken vindt men erg belangrijk. Dit scoort hoger dan de door managers zo benadrukte mogelijkheid tot communicatie en sociale interactie en "het kantoor als ontmoetingsplaats";. Wat belangrijk is voor prettig kunnen werken is vaak maar niet altijd ook belangrijk voor efficiënt kunnen werken. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor mooie architectuur en een fraai vormgegeven inrichting. Functionaliteit, comfort en een aangenaam binnenklimaat zijn zowel essentieel om prettig te kunnen werken als om productief te kunnen zijn. Het belang van het archief neemt af "omdat toch alles digitaal is";. Privacy werd aanzienlijk minder vaak in de top drie van belangrijkste aspecten opgenomen. Niet zo verwonderlijk, want voor de meeste deelnemers is dit goed geregeld in de vorm van een eigen kamer.