Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De invloed van planten en kleur op de productiv...

De invloed van planten en kleur op de productiviteit van kenniswerkers

25 januari 2015

De invloed van planten en kleur op de productiviteit van kenniswerkers

Recent is Iris Bakker aan de faculteit Industrieel Ontwerp  van de TU Delft gepromoveerd op het proefschrift ‘Uncovering the secrets of a productive work environment, A journey through the impact of plants and colour’. Collega Theo van der Voordt was copromotor.

Gebouw aanpassen op basiswerkhoudingen

In het proefschrift staat de vraag centraal wat een optimale werkomgeving is voor de kenniswerker. Twee componenten van de fysieke omgeving zijn onderzocht: planten en kleur. Voordat ze inzoomt op deze twee aspecten van de werkomgeving, maakt Bakker een analyse van de relatie tussen gebouwkenmerken en kennisproductiviteit. Ze onderscheidt vier basiswerkhoudingen van kenniswerkers: contemplation, awareness, collectiveness en social observation. Op basis daarvan concludeert ze dat met name vier gebouwkenmerken van cruciaal belang zijn voor het behalen van kennisproductiviteit: structuur, variatie, psychologische veiligheid en identiteit.  

Planten op de werkvloer doet goed

Het effect van planten op productiviteit is onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek. Het blijkt dat planten over het algemeen een positief effect hebben op productiviteit in kenniswerk. Daarnaast zijn planten o.a. goed voor de luchtkwaliteit en relatieve luchtvochtigheid.

Invloed van kleur niet aangetoond

De invloed van kleur in de werkomgeving op kennisproductiviteit is onderzocht met een experiment in een ‘real life’ vergaderomgeving en met een onderzoek naar kleurvoorkeuren. Het onderzoek naar de beleving en ervaren productiviteit in een rode (warme) respectievelijk blauwe (koude) werkomgeving leverde geen verschil op tussen beide. Een methodologische les was dat in reële situaties psychologische constructen niet valide gemeten kunnen worden door alleen van vragenlijsten gebruik te maken. Het onderzoek naar kleurvoorkeuren (onder 1077 respondenten) laat zien dat blauw onze lievelingskleur is, hoewel het vooral de voorkeurskleur is van mannen. De algemene voorkeur voor kleding is zwart, maar vrouwen hebben een grotere voorkeur voor zwart dan mannnen. De kleurvoorkeur voor het interieur is wit. Ook om rustig te kunnen zijn en zich te kunnen concentreren kiezen de meeste mensen voor wit. Een rode ruimte draagt volgens de meeste mensen bij om energiek te zijn, terwijl de meeste mensen geen kleurvoorkeur hebben om creatief te kunnen zijn. Het is opvallend dat zoveel mensen voor het interieur de kleur wit kiezen (30 tot 40%) en ook zoveel mensen geen voorkeur hebben (16 tot 22%). Op basis van deze analyse van kleurvoorkeuren blijkt dat mensen zich niet zoveel bezig houden met toepassing van kleuren in hun omgeving.

Klik hier voor een meer uitgebreide samenvatting.
Het proefschrift kan besteld worden via de website van Iris Bakker: www.levenswerken.eu