Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De week van de werkstress komt eraan

De week van de werkstress komt eraan

7 november 2019

De week van de werkstress komt eraan

Werkstress beroepsziekte nr. 1! Wat doet de werkplek met stress?

Stress op of door het werk kennen we allemaal. Je voelt je niet gewaardeerd, taken die je maar niet afkrijgt, collega’s  die vervelend doen of managers die (te veel) druk op je zetten. En nemen ‘ze’ ook nog je werkplek af omdat je mee moet vanwege zoiets vaags als flexibilisering?

Een beetje stress kan goed zijn voor de prestaties. Maar als de spanning te groot wordt, kunnen de prestaties eronder lijden. Volgens cijfers van TNO en het Centrum voor Beroepsziekten is stress op het werk beroepsziekte nummer één en ervaart 16% van de medewerkers burn-out klachten. Werkgevers, maar ook werknemers, weten dat ze af en toe hierbij stil moeten staan en hun eigen werkstress en die ze een ander aandoen moeten voorkomen. Preventie dus.

Om die reden is in 2014 door minister van SZW de Week van de Werkstress in het leven geroepen. Dit jaar vindt tussen maandag 11 en vrijdag 15 november de Week van de Werkstress plaats. Het doel van deze week is om te laten zien dat werkstress is te voorkomen door voldoende werkplezier, genoeg uitdagingen en ruimte voor ontwikkeling. Het Center for People and Buildings (CfPB) besteedt komende week elke dag door een korte blog aandacht aan dit thema omdat de werkplek, en werkomgeving een ogenschijnlijk verborgen bron van stress is.

Klachten door werkstress

Werkstress is de grootste oorzaak van werk gerelateerd verzuim. Stress wordt natuurlijk niet alleen veroorzaakt door de werksituatie. Op de website van ArboNed is te lezen dat de combinatie van hoge belasting op werk met belasting in het privéleven stressklachten kunnen veroorzaken. De belangrijkste oorzaken volgens TNO voor werkstress zijn:

  • weinig zeggenschap over werk,
  • een hoge werkdruk,
  • ongewenst gedrag,
  • pesterijen.

Meer dan een miljoen mensen (op ca. 9 miljoen werkenden) loopt jaarlijks het risico op werk gerelateerde psychische ziektes. Als niet tijdig ingegrepen wordt door de werkgever en werknemer kunnen de signalen leiden tot chronische klachten, zoals burn-out, chronische moeheid, angststoornissen of depressie. De verwachting is: “Wie stress op het werk succesvol aanpakt zorgt voor meer werkplezier en minder verzuim.” Gelukkig is heel wat stress goed te kanaliseren en tuimelt niet iedereen uit de risicogroep in een “stressgat”.

Stress door de werkplek?

Het CfPB maakt en deelt kennis over mens, werk en werkomgeving, gericht op een goede werkomgeving voor iedereen. Meer dan gemiddeld lijkt de werkplek (of het gebrek daaraan) voor sommigen  een bron van ontevredenheid, irritatie, stress en verzuim. Cijfers over werkplek veroorzaakte stress of verzuim hebben we niet. Maar signalen zijn er genoeg bij bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Het Center for People and Buildings doet mee!

Door tijdens deze week op een serieuze en soms luchtige wijze aandacht te geven aan dit onderwerp hopen wij zo veel mogelijk werkende Nederlanders te bereiken. Ons doel is om bewustzijn te creëren rondom werkstress en het belang te benadrukken van een goede werkplek. We doen dat op basis van onze praktijk uit case studies, wetenschappelijke kennis uit eigen onderzoek en de literatuur, niet uit opportunisme, maar met oog voor belangen van werknemers en werkgevers.  

De vijf dagthema’s

Sinds 2018 hebben OVAL en TNO de organisatie van de Week van de Werkstress overgenomen. Elke werkdag heeft een eigen thema. Hierbij alvast een korte introductie van de thema’s:

  • Masterplan Maandag

Probeer binnen de eigen organisatie bewust te kijken naar oorzaken van werkstress en oplossingen voor werkplezier. Doet de organisatie genoeg? Wat kan je samen en als individu doen? Probeer op deze dag een masterplan te maken voor meer werkplezier.

  • Deadline Dinsdag

Een dag tijdelijk geen deadlines. Hierdoor krijgen werknemers meer ruimte om zelf hun dag in te delen. Deadlines beperken namelijk de vrijheid en flexibiliteit van werknemers.

  • Workout Woensdag

Veel bewegen en gezond eten helpt bij vermindering van de werkstress. Vanuit OVAL wordt op deze dag een event georganiseerd in Utrecht met inspirerende sessies. Maar ook op je eigen werkplek kun je dingen doen, bijvoorbeeld staand werken of wandelen tijdens de lunch.

  • Digital Detox Donderdag

De vele appjes, berichten en e-mails kunnen voor werkstress zorgen. Tijdens Digital Detox Donderdag leggen we onze mobiele telefoon weg en besteden we aandacht aan de relatie tussen smartphones en werkstress.

  • Vrolijke Vrijdag

Af en toe lachen en complimenten geven draagt bij aan een goede werksfeer. Op deze dag nodigt OVAL bedrijven uit successen te vieren en een waarderingsrondje in te voeren.

Meer informatie over de Week van de Werkstress is te vinden op de website van OVAL.

Laten we er een week vol werkplezier van maken! En let op onze social media voor berichten over werkstress en werkplek.