Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Discussies tijdens vierde bijeenkomst Van Rood...

Discussies tijdens vierde bijeenkomst Van Rood naar Groen

8 juni 2011

Discussies tijdens vierde bijeenkomst Van Rood naar Groen

Op 13 mei vond de 4e bijeenkomst voor het onderzoeksprogramma Van Rood naar Groen plaats. Hoewel er zoals ook in de vorige bijeenkomsten weer twee thema’s werden besproken, namelijk “akoestiek” en “archief en opslagmogelijkheden”, werden daarnaast ook bredere thema’s bediscussieerd. Een belangrijke vraag was hoe de huisvesting kan bijdragen aan de doelen van de organisatie. Moet de huisvesting organisatieveranderingen vooral volgen of moet deze juist vooruit lopen op de veranderingen? Ook de vraag over hoe jong talent kan worden aangetrokken kwam naar voren: welke rol heeft de huisvesting hierin en wanneer moet er met de werving gestart worden?

De juiste balans

Daarnaast is tijdens de bijeenkomsten gezocht naar de invloed van aspecten op elkaar en het vinden van een juiste balans om zodoende zoveel mogelijk verschillende aspecten te verbeteren. Concentratiemogelijkheden en akoestiek hangen bijvoorbeeld met elkaar samen. Wil een organisatie de concentratiemogelijkheden verbeteren, dan kan deze ervoor kiezen om meer afgesloten ruimten te maken. Dit strookt echter vaak niet met doelstellingen om de communicatiemogelijkheden te verbeteren. Door inzicht in de samenhang, kan deze afweging zo nauwkeurig mogelijk gemaakt worden en kunnen beslissingen hierover worden onderbouwd. Ook in de volgende bijeenkomst zal de aandacht gericht zijn op de samenhang tussen aspecten en de kosten en batenafweging bij het doorvoeren van verbeteringen.