Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Een juridische zijweg

Een juridische zijweg

5 december 2012

Een juridische zijweg

Het is raar hoe een leven soms kan lopen. Zo koos ik in eerste instantie voor een administratieve baan bij het Openbaar Ministerie om de kunst tijdelijk achter me te laten. Ik bevond me op dat moment in een impasse. De keuze was tussen de theoretische kant van de kunst, met uitzicht op banen in het onderwijs, of de uitvoerende kant waarin ik mij moest overgeven aan een onzekere toekomst. Ik was te eigenzinnig voor het een en te beschouwend voor het ander. Ik koos dus geen van beide routes maar nam een juridische zijweg, met alle gevolgen van dien.

Openbaar Ministerie gaat Het Nieuwe Werken invoeren

De timing had niet beter gekund. Het Openbaar Ministerie gaat verhuizen naar het hypermoderne Paleis van Justitie en Het Nieuwe Werken implementeren. Het is in het huidige oude gebouw alsof de tijd stil heeft stilgestaan. Overal statige kamers waarin zich torenhoge stapels stoffige dossiers bevinden en wetboeken die de meeste collega’s uit hun hoofd kennen. Na verloop van tijd kreeg ik de taak mijn kunstzinnige achtergrond te gebruiken om de medewerkers voor te bereiden op de verhuizing en te enthousiasmeren voor alle veranderingen.

Activeren van de medewerkers

Ik begon mijn project met het werkplekspel om de bedrijfscultuur te leren kennen en de medewerkers op een luchtige en speelse wijze voor te bereiden op de veranderingen. Ik kwam er achter dat sommige medewerkers het idee hadden dat er niet naar hen geluisterd werd. Zouden zij zelf wel iets kunnen toevoegen aan het proces? “We moeten wel dus ik leg me er bij neer.”

Vanaf toen zag ik het als mijn taak om een einde te maken aan deze passiviteit en met een artistieke aanpak mensen nieuwsgierig te maken naar hun nieuwe werksituatie.

Nieuwe associaties

De theoreticus in mij beschouwt het proces en bedenkt alternatieve communicatiestrategieën om de medewerkers te begeleiden naar de nieuwe situatie. De kunstenaar in mij maakt werk om nieuwe associaties en sferen te koppelen aan de verhuizing om zo de negatieve lading te veranderen. Soms moet je nu eenmaal van de vertrouwde route afwijken en een zijweg inslaan om een grote verandering te overbruggen.

Door Marie Mart Roijackers, Artistiek Coördinator bij het Openbaar Ministerie