Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Eerste bijeenkomst Van Rood naar Groen: concent...

Eerste bijeenkomst Van Rood naar Groen: concentratiemogelijkheden

13 oktober 2010

Het onderzoeksprogramma Van Rood naar Groen (VRnG) richt zich op de mogelijkheden om de beleving van de werkomgeving te verbeteren. Na een korte periode van vooronderzoek, is het nu tijd voor de eerste bijeenkomst met de VRnG-onderzoekspartners de Belastingdienst, het Kadaster, de Rijksgebouwendienst en het ministerie van Defensie. ‘Concentratiemogelijkheden’ zal in deze eerste bijeenkomst centraal staan.

Zoektocht naar kosteneffectieve interventiemogelijkheden

In het VRnG-onderzoekprogramma wordt op zoek gegaan naar interventiemogelijkheden die de tevredenheid over de werkomgeving verhogen. Welk palet van instrumenten- en interventies staat de manager en de medewerker per werkomgevingaspect ter beschikking, hoe gebruikt hij dat en wat is de verhouding tussen kosten en baten? Belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma zijn de interactieve discussiebijeenkomsten met de VRnG-onderzoekspartners en experts, waarin steeds een werkomgevingsaspect bijzondere aandacht krijgt.

Aftrap

De aftrap van de serie discussiebijeenkomsten zal plaatsvinden op vrijdag 26 november 2010. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het aspect ‘concentratiemogelijkheden’ in het bijzonder belicht. De verklaringen voor positieve en negatieve waarderingen van het aspect vanuit literatuuronderzoek, crosscase-analyses op de WODI database en case-analyses worden toegelicht. Onze gastheer Rob Jansen van DSM zal het aspect concentratiemogelijkheden binnen de werkomgeving illustreren aan de hand van twee onderzoekscases binnen de eigen organisatie. Natuurlijk zal het gezamenlijk bediscussiëren en formuleren van interventies om de concentratiemogelijkheden te verbeteren op basis van zowel onderzoek als praktijkervaringen, een belangrijke rol spelen tijdens de bijeenkomst.