Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Eerste twee Van Rood naar Groen bijeenkomsten a...

Eerste twee Van Rood naar Groen bijeenkomsten achter de rug

3 januari 2011

Eerste twee Van Rood naar Groen bijeenkomsten achter de rug

Maar er volgen er nog meer! In het Van Rood naar Groen onderzoeksprogramma wordt op zoek gegaan naar interventiemogelijkheden om de tevredenheid over de werkomgeving te verhogen. In zeven interactieve bijeenkomsten wordt ingegaan op onderzoeksresultaten en ervaringen met betrekking tot een aantal belangrijke aspecten van de werkomgeving, zoals ‘concentratiemogelijkheden’, ‘binnenklimaat’, ‘functionaliteit en comfort van de werkplek’ en ‘communicatiemogelijkheden’.

Discussiëren over interventiemogelijkheden

De eerste twee Van Rood naar Groen bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en waren zeer inspirerend. Hierbij waren afgevaardigden aanwezig van alle Van Rood naar Groen-onderzoekspartners, namelijk de Belastingdienst, het Kadaster, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Defensie. Er zijn tijdens de bijeenkomsten onderzoeksresultaten gepresenteerd over de aspecten ‘concentratiemogelijkheden’ en ‘binnenklimaat’. Ook is er met elkaar gediscussieerd over de interventiemogelijkheden die de tevredenheid over deze aspecten kunnen verhogen en de ervaringen van de onderzoekspartners met deze aspecten.

Leren van best practices

De bijeenkomsten worden telkens op een locatie gehouden die relevant is voor het betreffende thema. Een rondleiding op de locatie is steeds een leuk en afwisselend onderdeel in het dagprogramma. De gastheren tijdens de eerste twee bijeenkomsten waren Rob Janssen van DSM en Eric Kuindersma van het Waterschap Rivierenland.

What's next?

We verheugen ons alweer op de volgende bijeenkomsten waarin de onderstaande onderwerpen in ieder geval aan bod zullen komen:

  • Hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van de ruimten
  • Functionaliteit en comfort van de werkplek
  • Archief en opslagmogelijkheden
  • Akoestiek
  • Communicatiemogelijkheden
  • ICT

Daarnaast zal worden ingegaan op de kosten en baten van interventies en de mogelijkheden om de uiteindelijke kennisverzameling toe te passen binnen de organisatie.

De onderzoeksresultaten en de uitkomsten van discussies die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen, worden gedocumenteerd en verzameld in een Van Rood naar Groen map. Deze map wordt bij elke bijeenkomst aangevuld met nieuwe informatie en wordt zo steeds rijker gevuld met kennis.