Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Energie besparen begint bij jezelf

Energie besparen begint bij jezelf

17 juli 2014

Energie besparen begint bij jezelf

Begin 2013 deed TNO onderzoek naar energieverbruik in kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen met een A-label bleken gemiddeld meer gas te verbruiken dan voorspeld en G-label gebouwen minder. Het CfPB heeft aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL) voorgesteld een gebruikersgerichte benadering te kiezen bij het zoeken naar verklaringen. Daarvoor werd een onderzoeksbijdrage aan het CfPB toegekend.

Vier cases

We onderzochten vier cases waar we interviews deden en informatie inwonnen over het energieverbruik:

 • 2 kantoorgebouwen met een A-label
 • 1 kantoorgebouw met een G-label
 • 1 kantoorgebouw met een F-label

Veel organisaties gebruiken geen volledig kantoorgebouw en registreren het gas- en elektraverbruik op verschillende manieren, waardoor het lastig was om het energieverbruik te vergelijken. Verbindingen leggen tussen energieverbruik en belevingsinformatie (uit de CfPB WODI database) bleek onmogelijk.

Verschillen tussen daadwerkelijk en voorspeld gasverbruik

Door gesprekken met facilitairmedewerkers, ICT-deskundigen en gebruikers, gevolgd door een expertsessie met energie-experts vonden we een aantal mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen tussen voorspeld en daadwerkelijk energieverbruik:

 • De inregeling van klimaatinstallaties gaat vaak mis. Vooral bij gebouwen met een goed energielabel wordt in het voor- en naseizoen tegelijk gekoeld en gestookt.
 • Gebruikers van (oude) G-label gebouwen zijn minder kritisch, ze realiseren zich dat het een oud gebouw is, waar het klimaat niet optimaal in te stellen is.
 • Gebruikers van A-label gebouwen hebben het idee dat het (moderne) gebouw wel goed moet werken en willen het klimaat dus zo comfortabel mogelijk hebben (met als gevolg eventueel meer energieverbruik).

Een selectie van mogelijkheden om energie te besparen

Ook inventariseerden we voor verschillende doelgroepen de mogelijkheden om energie te besparen. Hierin is een rol weggelegd voor kantoorgebruikers (medewerkers), FM/gebouwbeheerders en ICT-ers. Hieronder geven we een aantal besparingsmogelijkheden, die eenvoudig toe te passen zijn.

Medewerkers

 • Neem vaker de trap, in plaats van de lift.
 • Zet computer en beeldscherm uit.
 • Stel de verwarming een graadje lager in (als je dat zelf kan).

Het helpt als gebruikers ook weten wat het effect  van hun acties is! Het is aan de facilitaire medewerkers om dit te communiceren.

FM/gebouwbeheer

 • Laat gebruikers dus weten wat voor effect hun gedrag heeft op het energieverbruik.
 • Regel de klimaatinstallatie goed in.
 • Zorg voor bewegingsdetectie en/of energiezuinige verlichting.

ICT

 • Zet computers en beeldschermen centraal uit.

Kortom: of je medewerker, ICT-er of gebouwbeheerder bent: Energie besparen begint bij jezelf!
Het volledige onderzoeksrapport, met een uitgebreide lijst aan besparingsmogelijkheden, vindt u hier.