Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Gezocht: nieuwe voorzitter CfPB

Gezocht: nieuwe voorzitter CfPB

19 september 2022

Gezocht: nieuwe voorzitter CfPB

Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor ons bestuur die ons gaat helpen het CfPB verder uit te bouwen en neer te zetten als gezaghebbend en inspirerend kenniscentrum.

Het CfPB

Het CfPB is een in 2001 opgericht kenniscentrum op wetenschappelijke basis. Wij richten ons op het ontwikkelen en delen van kennis over de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Ons doel is een goede werkomgeving voor iedereen (iedere organisatie). Met de kennis die wij ontwikkelen, kunnen organisaties bewust keuzes maken voor hun eigen huisvestingsvraagstukken. Onze kerntaken zijn:

 • het agenderen van kennisvragen.
 • het verbinden van disciplines.
 • het ontsluiten, produceren en toepasbaar maken van de best beschikbare kennis
  op het gebied van mens, organisatie en werkomgeving.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen: een voorzitter, een penningmeester en een lid. Het bestuur treedt op als een toezichthoudend bestuur van de stichting en vergadert ten minste vier keer per jaar. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het bestuur wordt ondersteund door de directie, die de dagelijkse leiding van het CfPB voert.

Onze visie en identiteit

Het CfPB is het vanzelfsprekende middelpunt én aanjager van een groot multidisciplinair netwerk dat evidence based kennis over de relatie tussen mens, werk en werkomgeving ontwikkelt, vertaalt naar de praktijk en deelt. De CfPB-identiteit in zes trefwoorden:

 • Focus                                     : Waar hebben we het over? Wat is de vraag achter de vraag.
 • Onafhankelijkheid                : Vrij om wat relevant is aan te kaarten en vragen te blijven stellen.
 • Kennisgerichtheid                : Wat weten we hiervan en wie weet wat?
 • Reflectief vermogen             : Is dat zo?
 • Netwerkorganisatie              : Mensen zijn de kennisdragers en beslissers
 • Multidisciplinariteit              : Verbinden van kennisgebieden en zienswijzen.

Ons team

Het CfPB-team bestaat uit hoogopgeleide professionals met uiteenlopende opleidingen en diversiteit in werkervaring. We zorgen met elkaar voor een informele en inspirerende setting waarin ieders inbreng tot zijn recht komt. Kenmerken van ons team zijn enthousiasme, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en plezier in het werk.

Profiel voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is iemand die verbindend én kritisch is. Een benaderbare en motiverende sparringpartner voor de directie; iemand die nieuwe perspectieven aanreikt, mede uit eerdere ervaringen als bestuurder van not-for-profit stichtingen. Iemand die de publieke sector én het bedrijfsleven van binnen uit kent.

Relevante ervaring en achtergrond

 • Ervaring met het besturen van een not-for-profit stichting en de bijbehorende financieringsvraagstukken.
 • Ervaring in het (samen)werken met (semi-)overheid en marktpartijen.
 • Affiniteit met en bij voorkeur ervaring met de ontwikkelingen op het terrein van de werkomgeving (vastgoed, huisvesting, ICT, facilitair management en HR) en de gebruikers van deze werkomgeving.
 • Visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Affiniteit met praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Persoonlijk profiel

 • Heeft een relevant netwerk en wil dit inzetten voor het CfPB.
 • Creëert draagvlak voor de kennisagenda en het werk van het CfPB.
 • Heeft energie, relativeringsvermogen, is luistervaardig en heeft een goed vermogen tot (zelf)reflectie.
 • Heeft sociale en communicatie vaardigheden en goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden.
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Nadere informatie en procedure

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.CfPB.nl. Voor telefonische informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jacqueline Schlangen (dagelijks bereikbaar tot 21.00 uur via 06-46228873). U kunt uw sollicitatie met cv richten aan de selectiecommissie, en per mail sturen aan k.ham-meisner@tudelft.nl. De uiterste datum voor ontvangst is 31 oktober 2022. De gesprekken worden gevoerd in de tweede helft van november, in Delft. We streven er naar om de uitnodiging voor het gesprek in het begin van week 45 te versturen.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law